VSTUPTE

 

  Zpátky, lidé profánní a profanující! Ať jsi kdokoliv, ty jenž chceš vést svá bádání až k praxi, uvažuj dobře, a obáváš-li se předsudků, posměšků nebo šílenství, vrhni tyto počerněné stránky do ohně. Vzpomeň, že - jako pán svých pohnutí a znalý tajů hvězd - nesmíš nikdy dovolit víru ženství, aby ovládl tvou bytost. Přistupuješ-li k magii v naději, že zničíš své soky, jsi pouhým otrokem, a jen páni mají právo vniknout do mystického chrámu. Přistupuješ-li k magii v naději, že ukojíš své chtíče dosažením bohatství, jsi pouhým sluhou osudu, jehož ovládají přeludy hmoty, a nedojdeš nikdy míru, jenž plyne z pohrdání tím, co je nízké. Jsi-li otrok či sluha, vrať se ke svým láskám nebo ke svým pozlaceným okovům; ale neotvírej dále souhrn vědy jiného věku, zůstane navždy skryta tvým nízkým chtíčům. Pokrč rameny nebo se nahlas vysměj, nazvi Hermovi žáky šarlatány a halucinovanými; ale nesnaž se dále provádět tyto bizarní obřady: jsou smrtonosné pro chabé duchy a podobné jemným jedům, léčí jen ty, léčí jen ty, kdo je dovedou pochopit a umí s nimi zacházet.

- Papus