LITERATURA

Jelikož trh s okultní literaturou je přebohatý a leckdo se v něm snadno ztratí, tak bych si vám dovolil doporučit několik titulů, které jsou velice dobré a jejich koupě nebude vyhozením peněz...

F. Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení
Vydalo: Chvojkovo nakladatelství 1999 (a stále vychází znovu a znovu)
Cena: 189 Kč

V tomto díle naleznete přehledně popsáno všechno to co potřebujete vědět z teorie i praxe, k tomu, abyste mohli začít s magii. Cvičení je rozděleno do deseti stupňů a každý stupeň má zvlášť cvičení pro tělo, duši a duch. Tato metoda je poněkud náročná a mnoho lidí jí vzdá, ovšem „bez práce nejsou koláče“. Já sám se věnuji magickým cvičením dle této knihy a nemůžu si jí vynachválit.

V. Kužel: Hovory s Lasenicem
Vydalo: Trigon 1993
Cena: 112 Kč

V této knize se dozvíte mnoho o podstatě magie. Je psána metodou otázek a odpovědí a má několik dodatků, týkajících se různých magických cvičení (velice podobné jako v Bráně, jenom ne tak úplné). Dozvíte se zde o tom, jak například funguje rituál z magického hlediska, jaké jsou jeho druhy, podobně tak i vampyrismus lucidita atd. Toto je vhodná příručka ke studiu Brány, jen je potřeba si nejdříve pročíst alespoň Bránu, protože tato kniha není určena úplným začátečníkům.

J. Kefer: Syntetická magie
Vydalo: Trigon 1991
Cena: okolo 500 Kč

Zde se můžete dočíst o tom, jak vypadá a hlavně vypadala magie ve všech koutech světa a vysvětlení jejich pojmů pomocí naší. Autor takto využívá především kabaly, jejíž Sefirotický strom uplatňuje při popisu uspořádání božstev u starých Slovanů a u Egypťanů. Nalézá mnoho paralel mezi jednotlivými druhy magie, čímž obhajuje její univerzálnost. Popisuje zde kultury už od doby prehistorické, takže kniha je velice obsáhlá. Ovšem k praxi v ničem nedopomůže.

LOGOS: výběr článků z ročníků 1934-1940
Vydalo: Trigon 1995
Cena: ?

V této knize nalezne veliké množství článků od autorů, jako jsou J. Kefer, F. Kabelák, P. Lasenic, E. Lévi, S.Guaita, O. Eliáš atd. Zkrátka všichni důležití lidé v meziválečné české hermetice zde publikovali. Naleznete zde mnoho poznatků, které obohatí vaše znalosti ze všech různých hermetických odvětví, ať už to je Astrologie, Alchymie nebo kabala. Několik textů má ovšem vadu, která je způsobená dobou vzniku - Jsou ještě zatížené mnoha pověrami a místo na důkladnou psychickou přípravu na magii dávají přednost důmyslné přípravě různých pomůcek.

Chic & Sandra T. Cicerovi: Zasvěcení do praktické magie I – VI
Vydalo: Ivo Železný 2002 – 2003
Cena: Každý díl okolo 160 Kč

Těchto šest knih je na našem trhu velice ojedinělým jevem. Pojednávají totiž o magii řádu Golden Dawn (Zlatý Úsvit). Naleznete zde všechny jejich znalosti a rituály, které má znát a umět každý jejich člen až po stupeň Adeptus Minor. Veškeré teoretické texty jsou poněkud stručné, ale na nic nezapomínají a člověk si tak alespoň udělá představu ohledně nauk tohoto řádu (v mnoha věcech se liší od zavedených západních tradic). Pokud by někdo z vás chtěl začít s ceremoniální magii, tak je zde i soubor samozasvěcovacích rituálů, takže se můžete stát jakýsi externím členem GD.