LBRP

Menší zažehnávací pentagramový rituál (Lesser banishing ritual of the pentagram, LBRP) je asi celosvětově nejrozšířenější rituál vůbec. Byl vyvinut řádem Golden Dawn někdy na začátku 20. století (možná na konci 19. stol.). Dnes se odtud rozšířil do všech možných magických směrů a v ceremoniální magii je tím nejzákladnějším, co se má neofyt naučit (B. Rowe nazval svoji práci o LBRP "The Essential Skills of Magick").
Já nejsem nějaký skalní ritualista, ale přesto je myslím tento velmi dobrý a stojí za to se ho naučit i pokud se přímo nevěnujete rituální magii (pokud se rituální magii věnujete, tak ho už asi umíte). Pokud totiž pomineme samotný účinek rituálu coby magického aktu (který rozebereme později), tak je to stále dobré cvičení na zlepšení vizualizace a posílení vůle.
Nechme řečí okolo a vrhněme se rovnou na standardní předpis pro provádění tohoto rituálu. Celý rituál se vlastně skládá z několika celku:
1. Kabalistický kříž
2. Nakreslení pentagramů
3. Volání archandělů
4. Kabalistický kříž

Kabalistický kříž:

1. Postavte se tváří k východu. Představe si, že jste středem vesmíru a všechny planety obíhají kolem vás. Země je jen malou kuličkou u vašich nohou.
2. Představte si kouli zářivého světla, která se vznáší kousek nad vaší hlavou. Vztáhněte po ní ruku a stáhněte si jí na čelo. Vibrujte "Atá" (ty jsi / tvoje je).
3. Nyní se rukou dotkněte prsou a představe si jak se světlo z vašeho čela postupně spouští až do nohou. Vibrujte "Malkut" (království).
4. Dotkněte se pravého ramene a představte si jak se tam objeví malá kulička světla. Vibrujte "Ve Gebura" (a Moc).
5. Dotkněte se levého ramene a také si tam představte malou kuličku světla a jak se světelný paprsek přesouvá od vašeho pravého k vašemu levému rameni. Vibrujte "Ve Gedula" (a Sláva).
6. Teď se soustřeďte na světelný kříž, který vám sahá od hlavy až k nohám a od jednoho ramene k druhému. Upažte a pak ruce sepněte na prsou (jako při modlitbě). Vibrujte "L' Alám, Amen" (Navěky, amen).

Nakreslení pentagramů:


Zažehnávací pentagram Země

7. Pravou rukou (po celou dobu ji mějte nataženou) načrtněte do vzduchu před sebou zažehnávací pentagram Země (Tyto pentagramy by jste si měli představit buď jako modré plameny nebo jako bílé světlo). Zabodněte ukazovák doprostřed pentagramu a vibrujte "Jod he vav he". (hwhy) (Pokaždé když vibrujete Boží jméno, tak si představte jak pentagram „vysává“ onu živlovou energii a pociťujte jak je místnost naplněna lehkostí Vzduchu.)
8. Obraťte se k jihu (doprava). Představujte si, jak stále nataženou rukou vytváříte z jednoho středu pentagramu do dalšího čtvrtkruh z bílého světla. Znovu načrtněte zažehnávací pentagram Země. Opět do něj bodněte a vibrujte "Adonaj". (ynda) (Představte si jak pentagram „vysává“ živlovou energii a pociťujte jak je místnost naplněna horkem Ohně).
9. Obraťte se k západu (doprava), opět si představte další čtvrtkruh a znovu načrtněte pentagram. Bodněte do něj a vibrujte "Eheje". (hyha) (Představte si jak pentagram „vysává“ živlovou energii a pociťujte jak je místnost naplněna chladem Vody).
10. Obraťte se k severu (doprava), opět si představte další čtvrtkruh a znovu načrtněte pentagram. Bodněte do něj a vibrujte "Agla". (alga) (Představte si jak pentagram „vysává“ živlovou energii a pociťujte jak je místnost naplněna tíhou a dusnotou Země).
11. Otočte se s nataženou rukou opět na východ a dokončete tak kruh z bílého světla, který spojuje pentagramy.

Volání archandělů:

12. Nyní natáhněte obě paže do tvaru kříže a řekněte: "Přede mnou Rafael". (lapr) Představte si před sebou obraz archanděla vzduchu vystupujícího z oblak ve splývavém žluto-fialovém rouchu, nesoucího hůl s caduceem.
13. Řekněte:"Za mnou Gabriel" (layrbg) a představte si jak k vám vystupuje archanděl z moře, oblečený v modro-oranžové roucho s pohárem v ruce.
14. Řekněte: "Po mé pravici Michael" (lakym) a představte si jak k vám přistupuje další archanděl, tentokrát má planoucí rudozelené roucho a nese meč.
15. Řekněte: "Po mé levici Uriel" (layrwa)a představte si jak k vám zleva přistupuje archanděl, který vychází z vegetace, oblečený v rouchu barvy citrónové, olivové, červenohnědé a černé, jenž drží klasy zralé pšenice.
16. Řekněte: "Kolem mne planou pentagramy a nade mnou září šesticípá hvězda" a představte si jak se nad vámi rozzářila šesticípá hvězda.
17. Znovu udělejte Kabalistický kříž.

Toto je asi nejzákladnější popis tohoto rituálu jak ho Golden Dawn předpisuje cvičit svým neofytům (trochu jsem to poskládal z několika různých popisů). Nejdřív než popíši jeho různá vylepšení a variace, tak ještě musím upřesnit několik detailů. Gesta, která provádíte rukou (kabalistický kříž, kreslení pentagramů) dělejte s tzv. žehnacím gestem. Tedy ukazováček a prostředníček napněte, prsteníček a malíček pokrčte a palec dejte přes pokrčené prsty. Dále je nutné vědět, že Boží jména a jména archandělů (jsou vyznačena tučně) nemůžete vyslovovat jen tak je třeba je vibrovat.

Vibrování jmen

Není to nic složitého, ale bude lepší, když si to alespoň jednou ozkoušíte dřív než začnete s rituálem.

1. Uvědomte si sefiru Keter nad svojí hlavou a s nádechem se nechte prostoupit jejím světlem.
2. Zadržte dech a představte si jméno, která chcete vibrovat napsané ve svém srdci.
3. S pomalým výdechem vypouštějte jednotlivá písmena, aby vibrovala a pociťujte jak jejich vibrace prochází celým vesmírem.
4. Bylo by dobré, kdybyste si imaginovali jak slyšíte vibrovaná jména znít i po tom, co je přestanete fyzicky vibrovat.

Já osobně se musím přiznat, že to spojení s Keter a naplnění se jejím světlem vynechávám, protože mi při tomto přijde zbytečné. Uvádím to zde pro úplnost a každý nechť činí jak uzná za vhodné.
Pokud chcete, tak je také možno vibrovat každé písmeno jednotlivě. Trvá to déle, při tomto rituálu to není zrovna potřeba, ale je to tak o něco silnější.

Symbolika rituálu

Pro správné provedení rituálu je důležité vědět "co vlastně dělám", proto zde trochu rozeberu rituální symboliku. Začíná se tím, že se v mikrokosmu nastolí spojení s Keter, co by první emanací Božství, a Malkut. Pak se ještě vytvoří rovnováha mezi sefirot Geburah a Chesed (Gedula je její jiné jméno). Rovnováha mezi nimi je velice důležitým prvkem na Stromě života.Viz o nich článek Sefirot.
Další pokračování se vlastně skládá z volání jednotlivých živlů, takže magik kolem sebe (a v sobě) utvoří úplnou živlovou rovnováhu a to tak, že zažehná veškeré přebytečné energie (proto je dobré představovat si jak pentagramy vysávají přebytečnou živlovou energii), takže zůstane jen původní rovnováha.

GD přiřazují jednotlivým vrcholům pentagramu tyto živly. Zažehnávací pentagram Země tedy začíná u tohoto živlu a pokračuje přes Ducha (Akášu) k dalším živlům. Důvody jak a proč je ten který pentagram zažehnávací nebo invokující jsou v GD trochu zmatené. Řád Aurum Solis toto zjednodušil: Zažehnávací pentagram začíná u toho odpovídajícího živlu a jde proti směru hodinových ručiček zatímco invokující jde po směru. Pentagramy, které používá GD jsou poznamenány tím, že je používá opravdu velké množství lidí, takže už možná ztratili mnoho ze své účinnosti.
Jsou zde použity zažehnávací pentagramy země, protože země je sjednocující živel (obsahuje v sobě ostatní, viz o tom článek Živly).
Volání archandělů je symbolický akt, ani náznakem se nejedná o evokaci. Je zde pouze zdůrazněno vyvážení živlů tím, že jsou přivolány jejich symbolické personifikace.

Obohacení rituálu

Existuje ale mnoho variací a vylepšení tohoto rituálu. Například můžete použít nějaké to rituální vybavení. Chcete-li klidně si na sebe vezměte nějaké rituální roucho. Protože LBRP většinou předchází jiné operaci, tak se barva řídí účelem operace. Pokud potom nenásleduje žádná další operace, tak použijte černé roucho (černá je v ceremoniích neutrální). Klidně ale použijte jakoukoli barvu, která vám přijde symbolicky související s tímto rituálem.
Místo žehnající gesta můžete použít buď rituální díku nebo vnější hůl dvojí moci. Tuto hůl si zhotovíte tak, že vezmete asi 50cm dlouhou tyč, půlku natřete bíle a půlku černě. Používá se při základních zažehnávacích a invokačních technikách Golden Dawn. Černý konec je zažehnávací, takže tento rituál budete provádět černým koncem (za bílí ji budete držet). Další vybavení se snad už ani nedá použít, jelikož je tento rituál dost jednoduchý.
Dalším možným přídavkem je místo "bodaní" do pentagramu provést znamení vstupujícího. Při vibrování slova si pak představujte jak skrz pentagram posíláte energii. Poté proveďte znamení ticha a pak pokračujte dál.

Znamení ticha Znamení vstupujícího

Jednotlivé pentagramy a archanděly si můžete představovat jinak. Já osobně si každý pentagram vizualizuji v odpovídající živlové barvě (modrá, červená, tyrkysová, popelavě černá - můžete ale použít barevné korespondence, na které jste zvyklý) a ve stejných barvách si představuji i archanděly (bez něčeho v rukou). Ve středu pentagramů také můžete vidět krajiny, které představují dotyčné živly apod. To záleží na tom, jaké korespondence živlů znáte a používáte.
Pentagramy také můžete kreslit jiným způsobem. Můžete například kreslit ne zažehnávací pentagramy země, ale všech živlů atp. Také se doporučuje abyste při kreslení pentagramů dýchali následujícím způsobem: pokud děláte čáru směrem nahoru, tak nadechujte, pokud směrem dolu tak vydechujte a pokud kreslíte vodorovnou, tak zadržte dech.
Já osobně jsem si trochu poupravil i kabalistický kříž. Keter si představím nad sebou jako nedefinovatelnou záři a dotknu se jí (nestahují jí na čelo) potom se nedotýkám hrudníku, ale rukou jakoby ukážu pod svoje nohy. Dělám to tak proto, protože to podle mého názoru lépe formuje Strom života v mikrokosmu.
Celý rituál je navíc možno provádět jen imaginárně. Sedněte si do asány, zavřete oči a představte si sebe sama ve středu místnosti (nebo klidně i imaginární magické pracovny) a takto vykonejte celý rituál. Zjistil jsem, že má prakticky stejnou účinnost jako rituál, který je proveden fyzicky. Navíc si tím dobře procvičíte imaginaci. Hlavně dbejte na to, abyste ho vykonávali ze svého pohledu a ne z pohledu 3. osoby (tedy tak, že byste viděli sama sebe z vnějšku). Úplně nejlepší je, když úplně zapomenete na svoje fyzické tělo a zcela se ocitnete ve své imaginární pracovně (někteří toto označují jako práci v astrálu, ale v pravém slova smyslu tomu tak není).

Varianty rituálu

Existují různé způsoby jak tento rituál pozměnit. Nejčastěji se jedná o výměnu Božích jmen, která mají náležet živlům. Korespondence GD jsou totiž dosti diskutabilní, takže já osobně používám jiné, které zde popíši.
Kabala neposkytuje nějaké určení, které Boží jméno patří jakému živlu. Rozhodně bych pochyboval o tom, že JHVH bude nějakému živlu patřit. Proto jsem se rozhodl sáhnout jinam a to do (u nás často opomíjené) Henochiánské magie. Zde se vyskytuje jmen souvisejících s živly dostatek, takže jsem vybral ty z Tabule sjednocení a používám je s velkým úspěchem. Jsou následující:

1. Východ, Vzduch - EXARP ("Ex-ar-pe")
2. Jih, Oheň - BITOM ("Bi-to-em")
3. Západ, Voda - HCOMA ("He-ko-ma")
4. Sever, Země - NANTA ("Na-en-ta")

Výslovnost, která je v závorkách je důležitá a často se na ní zapomíná. Pokud byste chtěli také použít tato jména, tak byste se měli alespoň v základních rysech seznámit s henochiánskou magii, aby vám ta jména něco říkala.
Když zůstaneme u henochiánštiny, tak také můžete použít Boží jména odvozená z Velké tabule:

1. Východ, Vzduch - ORO IBAH AOZPI ("Oh-ro Í-ba-eh Ah-oh-ze-pi")
2. Jih, Oheň - OIP TEAA PDOCE ("Oh-i-pe Te-ah-ah Pe-do-ke")
3. Západ, Voda - MPH ARSL GAIOL ("Me-pe-he Ah-re-se-le Ga-i-oh-le")
4. Sever, Země - MOR DIAL HCTGA ("Mo-re Di-ah-le He-ke-te-ga")

U těchto slov je trochu problém s vokalizací, protože se dají vyslovovat i jinak. Raději ale doporučuji používat dříve uvedená jména, protože jsou kratší (lépe se vibrují) a myslím, že i více odpovídají tomuto rituálu. Setkal jsem se i s tím, že tato druhá jména byla použita místo jmen archandělů.
Pokud budete chtít používat tato henochiánská jména, tak do rituálu už radši nemíchejte češtinu. Asi to jde, ale působí to zvláštně. Nebude vadit, když následné mluvené fráze vynecháte a budete pouze vibrovat jména archandělů.
Můžete použít jakákoli jiná jména, která podle vašeho názoru souvisejí s tím oním živlem. Dají se například použít prostě hebrejské názvy těchto živlů atd.
Rituál je také možné provádět v různých jazycích. Můžete ho s úspěchem provést celý v češtině (tedy místo "Atá" budete říkat "Ty jsi" apod.). Ale tyto jazykové úpravy už záleží na každém jednotlivci (nedoporučuji míchat příliš mnoho jazyků). Zde uvádím znění celého rituálu v Henochiánštině (je to mnou trochu upravený překlad Fratera ShARAShe):

Ty jsi - ILS GEH ("Il-es Ge-ha")
Království - LONDOH ("Lo-nu-do-he")
Síla - NANAEEL ("Na-na-e-el")
Sláva - BUSD ("Bu-sa-da")
Pro vždy - GOHED ("Go-he-da")

Nyní následují už výše zmiňovaná jména z Tabule sjednocení a pokračujeme takto:

Na Východě je Rafael - RAAS I RAFAEL ("Ra-asa i Raf-a-el")
Na Západě je Gabriel - SOBOLN I GABRIEL ("So-bo-el-en i Ga-bri-el")
Na Jihu je Michael - BABAGE I MACHAEL ("Ba-ba-ge i Mi-cha-el")
A na Severu je Uriel - OD LUCAL I URIEL ("Od Lu-ka-el i U-ri-el")
Pohled na hořící hvězdy, které stojí před tebou - MICMA UNAL IALPOR AOIVEAE DST BIAH ASPT TA ("Mi-ka-ma Un-al I-al-po-re Ao-i-ve-ae Da-sa-ta Bi-a-he Asa-pete Ta")
(pozn. Henochiánština se vibruje vždy, takže celý tento rituál musíte vibrovat)

Problém tohoto překladu je v tom, že není úplně jistý. Henochiánština je nám obecně dosti neznámá a soustu slov nám chybí. Kabalistický kříž odpovídá myslím bez problémů, ale už nám chybějí slova např. pro "Na Východě", které překládám (já i Frater ShARASh) jako RAAS, což ale v jednotlivých Henochiánských klíčích (odkud je téměř celá henochiánština odvozena) označuje pouze východ apod.

Dalším populárním jazykem, který je možno použít při tomto rituálu je samozřejmě hebrejština. Už proto, že kabalistický kříž se nejčastěji provádí v hebrejštině. Zde je tedy hebrejské znění: 

Přede mnou Rafael – lapr ynplm („Milpánaj Rafael“)
Za mnou Gabriel – layrbg yrwxam („Meáchoraj Gabriel“)
Po mé pravici Michael – lakym ynymym („Mijámini Michael“)
Po mé levici Uriel – layrwa ylamXm („Mismali Úriel“)
Kolem mne planou Šalamounovy hvězdy – wmwlX ~yngm ~yr[b ybybsm („Misvivaj baarim magenim šlomo“)
A nade mnou září hvězda Davidova – dwd !gm hrwa yXar l[w („Ve-al roši óra magen dávid“)

V hebrejštině je výraz pro „po mé levé straně“ roven „severní straně“ a výraz „po mé pravé straně“ zase odpovídá „jižní straně“. Je tedy vidět, že automaticky se počítalo s tím (i mimo tento rituál samozřejmě), že člověk stojí směrem na Východ.

Účel rituálu

Jak už název napovídá, tak tento rituál má "zažehnávat". Slouží tedy k jakémusi exorcismu místnosti a vyrovnává vlivy, které se v ní nacházejí. Navíc pomocí něj se můžete zbavovat obsedantních myšlenek a negativních vlastností. Provádí se to takto:

1. Ještě před rituálem si v sobě představte onu vlastnost či myšlenku jak červeno černý kouř (nebo nějak jinak symbolicky).
2. Nyní ho ze sebe vykažte pomocí znamení vstupujícího a poté proveďte znamení ticha, čímž znemožníte, aby se vlastnost vrátila.
3. Představte si tedy tuto vlastnost či myšlenku před vámi a vykonejte LBPR. Při tom pozorujte jak ona myšlenka nebo vlastnost mizí.

Já osobně vždy po rituálu pociťuji načerpání energie a takovou vnitřní pohodu. Bohužel nemůže sledovat důsledky provádění tohoto rituálu dlouhodobě, protože se věnuji i jiné magické praxi, takže nevím, co přesně má "na svědomí" tento rituál. Ze psaných zdrojů jsem ale vyčetl, že zvyšuje celkovou vitalitu mága a vůbec ho všeobecně posiluje. Je proto dobré ho provádět dlouhodobě. Dle nauky GD by se měl provádět ráno a večer každý den (ráno by měla být prováděna invokační varianta, kde se pentagramy kreslí od vrcholu Ducha směrem k Zemi a nevysávají energii, nýbrž jí vyzařují).

Poznámka k historii

V článku i praxi si dovolím trochu odbočit a krátce se zmíním i o historii tohoto rituálu. Je jasné, že takto jak je zde popsán vzniknul v GD někdy na konci 19. (nebo na začátku 20.) století. Ale popis kabalistického kříže je starší, pochází už od E. Léviho:

"Znamení kříže, přijaté křesťany, nepřísluší výhradně jim. Je právě tak kabalistické a představuje protiklady i rovnováhu čtveřice elementů. …původně byly dva způsoby jak jej činit, nebo přinejmenším dvě velmi rozdílné formule pro jeho charakterizování: jedna vyhrazená kněžím a zasvěcencům, druhá pro neofyty a nezasvěcené. Tak například zasvěcenec vkládaje ruku na čelo pravil: Tobě, pak dodal: přísluší, a vkládaje ruku na hruď: království; pak na levé rameno: spravedlnost; potom na pravé rameno: milosrdenství. Potom sepjal obě ruce, dodávaje: ve stvořitelských cyklech. Tibi sunt Malchut et Geburah (Gevura) et Chesed per aeonas - toť ono naprosto a výsostně kabalistické znamení kříže, jehož úplnou ztrátu v bojující a oficielní církvi způsobily profanace gnosticismu."
(E. Lévi: Dogma a rituál. Trigon 2000, str. 196.)

Všimněme si, že Lévi uvádí opačné umístění sefirot Chesed a Gebury. Podle mého mínění má v tomto spíš pravdu tradice GD.
Text celého kabalistické kříže je odvozen z toho, čemu Lévi říká „tajný verš otčenáše“, tedy: „Neboť tvé je království i moc a sláva na věky.“ Οτι ση εστιν η βασιλεια η δυναμις χαι δοξα, εις τους αιωνας. Αμην (mám pocit, že je v řeckém textu chybka (místo χαι by asi mělo být και), ale opisuji věrně podle E. Lévi: Dogma a rituál, str. 67., tam naleznete i další infomrace).
J. Veselý (Magie, str. 231.) píše, že tvůrce tohoto rituálu se nejspíše inspiroval „známou hebrejskou noční modlitbou“. Osobně jsem takovou, která by se podobala tomuto rituálu nenašel, tak jsem pověřil Xouchoka, aby se na to podíval. Má totiž mnohem lepší přístup k judaistickým informacím a lépe se v tom vyzná. Dostalo se mi odpovědi, že „lidi vědí, o co jde, ale text nikdo nemá“. Proto bohužel nemůžu provést srovnání.

Závěr

Pokusil jsem se zde popsat trochu podrobněji asi nejpoužívanější magický rituál vůbec. Rozhodně jsem nevyčerpal všechny možnosti, jak se dá modifikovat. Chtěl jsem spíš poskytnou inspiraci a kdybych tady popisoval všechny možné obměny, tak bych zbytečně zabíral místo. Kdyby se někdo chtěl udělat nějaké úpravy, tak si je stejně asi udělá podle sebe.
Tento rituál patří k nejjednodušším. Když jsem s ním začínal, tak jsem se ho bez nějakého velkého úsilí naučil za dva dny a už do týdne jsem pociťoval jeho působení. Celkově musím říct, že mne jeho účinnost mile překvapila a už chápu proč je tak rozšířený. Pokud se naučíte tento rituál, tak můžete zkoušet další a složitější rituály (mnoho z nich najdete stručně popsané v článku Golden Dawn, ale pokud jste si osvojili LBRP, tak vám zde uvedené popisy budou určitě stačit).
Tento rituál má široké spektrum použití a když se ho naučí někdo, kdo se primárně nevěnuje rituální magii, tak tím rozhodně nic neztratí.

Bibliografie

Lévi, E.: E. Lévi: Dogma a rituál. Trigon 2000.
Tyson, D: Tetragrammaton. Volvox Globator 1997.
Cicerovi, Ch. & S. T.: Zasvěcení do praktické magie I. Ivo Železný 2002.
Rowe, B.: Enochian Dictionary. El. publikace (už nevím odkud).
Rowe, B.: The Essential Skills of Magick. El. publikace (www.sacred-magick.com).
Konstantinos: Lesser Banishing ritual of pentagram. El. publikace (www.sacred-magick.com).
Frater ShARAsh: An Enochian Pentagram Ritual. El. publikace (www.hermetic.com).