OSOBNOSTI

Zde uvádím (možná místy až trochu moc) stručné životopisy nejvýznamnějších mágů. Tento článek má za úkol pomoci trochu začátečníkům, aby se na hermetické scéně zorientovali. Je ale nutné vědět, že drtivá většina nejlepších mágů je absolutně neznámá, protože prostě nepíší knihy a nijak se veřejně neprojevují.
Snažil jsem se u jednotlivých děl napsat, které vydavatelství ho vydalo v nedávné době, ale bohužel se mi to nepovedlo zjistit u všech. Mnoho děl těchto autorů naleznete na Grimoaru, u některých děl je i odkaz ().

 

František Bardon (1/12/1909-10/6/1958)

Jedna z nějvětších osobností světové magie 20. století . Narodil se roku 1909 (i když by bylo lepší uvést datum o 14 let později - kdo neví proč, ať si přečte Frabato nebo Vzpomínky na FB). V 30. letech přednášel u nás a v Německu. Na svých přednáškách vysvětloval mnohé nevysvětlitelné jevy a také je předváděl. Chtěl totiž přesvědčit lidi o tom, že existují jakési okultní síly. Se začátkem druhé světové války byl nacisty přesvědčován, aby se k nim přidal (tento nátlak byl činěn vlastně na všechny české mágy), ale on odmítl, takže byl vězněn a také byl nějakou dobu v koncentračním táboře. Po válce naspal se svolením Božské Prozřetelnosti knihy, které odkrývali všechna tajemství první, druhé a třetí tarotové karty. Popisuje v nich universální zasvěcovací soustavu, která umožní snaživému studentovi dosáhnou dokonalosti (jak ale mnohokrát upozorňuje je to jenom jedna z mnoha cest). V této době se živil léčením lidí pomocí svých alchymistických dovedností. V roce 1958 byl obviněn z nelegální výroby léků a byl uvězněn. Ale než byl odsouzen tak umřel na akutní záchvat slinivky břišní (stráže si dlouhou dobu mysleli, že simuluje a tak ho neodvezli do nemocnice). Po jeho smrti STB zabavila veškerý jeho majetek (i když vlastně nebyl nikdy odsouzen) a všechny jeho knihy skončili ve stoupě (takto také zmizel i zbytek Zlaté knihy moudrosti a možná i fragmenty díla o alchymii, která chtěl napsat).

Díla
Brána k opravdovému zasvěcení (Chvojkovo nakladatelství 1998)
Praxe magické evokace (Chvojkovo nakladatelství 2000)
Klíč k opravdové kabale (Chvojkovo nakladatelství 1999)
Zlatá kniha moudrosti (fragment - vyšla jako součást knihy Frabato)
autobiografický román Frabato (Chvojkovo nakladatelství 2000) (viz odkaz na další článek)
DílaSouvisející literatura
Dr. M.K. a Dr.L. Bardon: Vzpomínky na Františka Bardona. ASU 1995.
D.Rüggeberg: Otázky na mistra Ariona. Chvojkovo nakladatelství 1999.
Clark, R.: Bardon Companion(část česky)

 

Pierre de Lasenic (15/5/1900-23/6/1944)

Vlastním jménem Petr Kohout (někteří tvrdí, že to je proto, že pocházel z obce Lásenice, ale není to pravda. On se totiž ztotožnil s postavou Petra z Lásenice, který žil v na začátku XV. století) je jedna ze záhadnějších postav Universalie. Hodně cestoval (v letech 1930 - 1938) a hodně byl také vyšetřován policii a to většinou za malicherných příčin (když bydel u J. Kefera, tak ho někdo obvinil z homosexuality apod.), ale nikdy nebyl uznán vinným. Velice se zajímal o "egyptskou magii" a v tomto oboru dosáhl velkých úspěchů. V roce 1937 opouští Universalii, pro neshody s J. Keferem ohledně poslání této společnosti a zakládá Horev-klub a martinistickou lóži Paragava (byl dobrým přítelem velmistra francouzských martinistů). Poslední léta života tráví Lasenic v Kárném u Prahy (společně se členy Horev-klubu) a zde také umírá na starou chorobu. Trpěl těžkou dehydratací plic, kterou si způsobil, když se svým přítelem zabloudil v písečné bouři v egyptském Údolí králů. Jeho přítel zahynul, Lasenic s vážnými důsledky přežil. Nyní je pohřben na Olšanském hřbitově mezi hroby napravo, blízko hlavního vchodu. Jeho hrob poznáte podle jména Petr Kohout a malého zlatého egyptského ankhu.

Díla
Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení (Trigon 1990)
Kniha prací (Universalie 1993)
Magie sexuelní (Trigon 1992)
Tarot, klíč k iniciaci (Trigon 1994)
články v časopise Logos (některé najdete v knize LOGOS 1934-1940, Trigon 1995)
Související literatura
Kužel, V.: Hovory s Lasenicem. Trigon 1993.
Arex: Petr Kohout - Lasenic
Arex: Bibliografie Petra Kohouta - Lasenica

 

František Jindřich Kabelák (8/11/1902-13/8/1969)

Velice výrazná postava prvorepublikové Universalie (byl vlastně výraznou postavou hermetismu vůbec). Byl to vídeňský Čech a do Prahy (a zároveň do Universalie) přijel roku 1936. Co dělal do té doby není známo, ale říká se, že cestoval po světě (v Palestině se prý potkal s velkým mistrem kabaly). Kabelák byl mistrem kabaly (o tom se může každý přesvědčit z jeho knihy Kabalistické zasvěcení, ke které chtěl ještě napsat druhý díl, ale okupace mu v tom zabránila) a také ceremoniálním mágem (pokud mu třeba nebyl nějaký starý text jasný, tak evokoval jeho autora apod.). Byl stejně jako Lasenic a další členové Universalie, renesančním typem mága (sice ne úplně, ale skoro), který hledá pravdu mezi knihami, v laboratoři a v magickém kruhu. Kabelák je jeden z mála hermetiků, kteří přežili 2. světovou válku a i v době, která zavrhovala ducha (prostě komunismus) přednášel o kabale a magii.

Díla
Magia nigrae (Horus 1994)
Kabalistické zasvěcení (Horus 1995)
Praktická spagyrie (Horus 1996)
Kniha tajemství velkého šému (Horus 1998) společně s knihou Mag.char. zvířetníku jako I a III. kniha kabalistických schémat
Magické charaktery zvířetníku (Horus 1998)
Herbarium sprirituale siderium (má vydat nakladatelství Horus)
Pantakly a chraktery Luny (má vydat nakladatelství Horus)
Magie divina
Indická astrologie (nedokončeno, soukromý tisk 1941)
Merkabští jezdci (rukopis)
Učení mistrů (rukopis)
Psychurgie všeobecní a speciální (rukopis)
Kniha o jógu (rukopis)
články v časopise Logos (najdete je v knize LOGOS 1934-1940, Trigon 1995)

 

PhDr. Jan Kefer (31/1/1906-3/12/1941)

Další z velice významných členů Universalie. Jan Kefer byl veliký praktik a oboru Theurgie a Psychurgie. Jak získal zájem a obrovské množství vědomostí z oblasti hermetismu není známo, ale jelikož pracoval od roku 1938 jako zemský muzejní komisař, tak měl jednoduší cestu k vzácným tiskům. Mimo psaní a přednášení pro Universálii taky překládal (s některými překlady mu pomáhal spisovatel Václav Čtvrtek). V roce 1924 byl odměněn cenou Zeyerova fondu při ČS Akademii věd. V roce 1938 obsadila nacistická vojska Československo a začal "zátah" na české hermetiky. Kefer také dostal nabídku, aby se připojil k Němcům, ale odmítl ji. Ve svých přednáškách učiní občas několik protinacistických poznámek. Dne 2. 12. 1940 o tom pošle udání na gestapo jistá paní L.P., takže je Jan Kefer následně transportován do jednoho z nejhorších koncentračních táborů Flossenbürgu (vězni tam celý den nosili kameny v kamenolomu po dlouhém schodišti nahoru a nahoře byli zase shazovány dolů). V tomto kamenolomu ho také surově zbil nacistický důstojník, když viděl, že si chce vzít lehčí kámen (Keferovi se v té době zhoršila cukrovka). S pomocí přátel se ještě vrátí do tábora, kde se pomodlil za svého vraha a umírá.
Je zajímavé, že existuje ještě jiná verze o jeho smrti , kterou uvádí D. Ž. Bor v doslovu k Syntetické magii: Kefer prý zemřel na zápal plic nebo byl dle spoluvězňů možná otráven.
Jeho učení vychází spíše z tradiční rituální magie, kterou propagoval Lévi a Papus. Jeho největším zájmem byla asi theurgie, které věnoval svá nejdůležitějí díla. A jeho kniha "Praktická astrologie" se dodnes považuje za základní astrologickou literaturu.

Díla
Syntetická magie (Trigon 1991)
Theurgie (Trigon 1991)
Theurgie magické evokace (Trigon 1991)
Praktická astrologie (J. W. Hill 2000)
Encyklopedie zapomenutého vědění (1940, vyšly jen sešity)
Astrologická diagnostika (1940, vyšel jen jeden sešit)
velké množství přednášek a článků (některé najdete v knize LOGOS 1934-1940, Trigon 1995)

 

Eliphas Lévi (10/2/1810-31/5/1875)

Vlastním jménem Alphonse-Louis Constant byl jedním z největších popularizátorů magie, znalců kabaly a i naši hermetici z první republiky z jeho díla hojně citovali a brali je jako základ. Bývá považován za obnovitele zájmu o hermetické vědy. Od 16 let byl v různých seminářích. Stal se diakonem a katechetou, ale poté opustil seminář, protože se zamiloval do jedné dívky. Neustále ale choval velkou náklonnost ke katolické církvi, ale ve svých dílech naznačoval její částečnou reformu (církev podle něj byla nositelem mystérii, která zdědila od židů a ti od egypťanů atd.). Věnoval se studiu starých magických grimoárů, ze kterých získával postupně vědomosti o kabale a magii. Ovšem spíše než praktickým mágem byl mágem teoretikem a filosofem (ovšem nějaké magické operace vykonal). Ke konci života zchudl a živil se pouličním prodejem ovoce.

Díla
Dogma a rituál vysoké magie (Trigon 2000)
Dějiny magie (nejnovější vydání, která znám je z roku 1934)
Klíč k velikým tajemstvím (Trigon 1991)
Kniha zasvěcení (Trigon 1991)
Veliké tajemství (Svatá Mahatma 1992)
Čaroděj meudonský (nejsem si jistý, ale mám pocit, že nikdy nevyšel česky)
Šalamounovy klíčky (rekonstrukce)
mnoho kratších pojednání (některé najdete v knize LOGOS 1934-1940, Trigon 1995)
Související liteŕatura
knihy jeho žáků (Papus, Guiata)

  

Aleister Crowley (12/10/1875-1/12/1947)

Crowley je asi nejdiskutabilnějí postava magie. Vyrůstal v rodině fanatických křesťanů, což ho dost poznamenalo (měl pak tendenci porušovat vše, co zakazovali).Studoval na Trinity College v Cambridge a už jako student vydal dvě sbírky básní a už tehdy byl znám kvůli několika erotickým aférám. V roce 1897 se seznámil s Mathersem (jedna z hlavních postav v Golden Dawn) a rok na to vstoupil do Golden Dawn. Oženil se s Rosou Kelly a když byl v Káhiře, dostal od ní zprávu, že ho očekává Horus. Nevěděl kdo to je, ale při prohlídce muzea narazil na jeho obraz (nyní nazývaný "stéla zjevení"), který měl evidenční číslo 666, které pak hrálo v jeho učení důležitou roli. V roce 1904 provedl pomocí své manželky (která byla medium) evokaci Hóra, který mu řekl, aby přišelu určitý čas do chrámu, že se mu dostane důležitého sdělení. Crowley tam tedy šel a slyšel hlasy, které mu nadiktovali obsah jeho nejslavnějšího díla Lebier Legis. Od té doby to už s ním šlo z kopce (jak díky narkotikům, kterým podléhal víc a víc, tak díky sexuálním výstřednostem (slabé slovo)).Exituje hypotéza podle,které jeho úpadek začal tím, že na poprvé nedokončil Abramelinovu magickou operaci.
Také se zabýval asi sexuální magii a to velmi "svérázným" způsobem, ale přesto nebyl jen sexuálním mágem, za kterého bývá někdy považován (za svoje nejvýznamnější činy sám považoval: obdržení Liber Legis, dokončení Abramelinovy operace a projití všech 30 Aethyrů). Roku 1907 založil svůj vlastní řád Argentum Astrum a v roce 1912 byl přijat do O.T.O. jako hlava tohoto řádu v Anglii. V roce 1913 se jako hlava Londýnské lóže O.T.O. prohlásil “Baphometem, vysokým a svatým králem Irska, Iona a veškeré Británie ve svatyni Gnóze” a pod tímto titulem vystupoval později ijinde (jeho žena mezitím propadla alkoholismu). V roc 1920 se usadil na Sicilii a vytvořil tam Optství Thélemské. Zde provozoval mnoho "sexuálně magických operací" a občas i trochu černo magických (ukřižoval pokřtěnou žábu, nechal podříznout kočku a nějaký člen musel pít její krev apod.). Nakonec byl vypovězen ze země a většinu jeho společníků stihnul nebalý osud. Od začátku 2. světové války až dos své smrti žil Crowley v Anglii podporovány svými příznivci. zde také naspal další významné dílo - Book of Thot. Zemřel na zástavu srdce.
Většina jeho knih je napsána těžko srozumitelným jazykem, který využíví částečně i symboliky GD a O.T.O. Obecně jsou tyto knihy sice pozoruhodné, ale budou zajímat tak saklní příznivce jeho díla. Pro ostatní je podstatná pouze jeho Liber Legis (z té citoval i Bardon) a možná i jeho Knhia Thotova. Také vytvořil novou podobu Tarotových karet, ale symbolika, kterou využívá je podmíněna jeho názory a místy se silně odlišuje od ostatních (ale Tarotu on rozuměl jako málokdo).
Podle mého názoru je klíčem k pochopení Crowleyho děl fakt, že on magii opravdu rozuměl, ale nikdy úplně nedospěl. Proto se v jeho dílech objevují opravdu dobré věci, ale mezi nimi se to hemží "vtípky strýčka Ala".

Díla
Kniha Thovtova (Horus 1994)
Liber Agape (Horus 1996)
Liber (Al vel) Legis
Různé další Liber
Související liteŕatura
Booth, M.: Magický život Aleistera Crowleyho. Talpress 2004.

 

Bibliografie:

Nakonečný, M.: Novodobý český hermetismus. Vodnář 1995.
Nakonečný, M.: Magie v historii, teorii a praxi. Vodnář 1999.
Dr. M.K. a Dr. L. Bardon : Vzpomínky na Franiška Bardona. ASU 1992.
Bardon, F. Frabato. Chvojkovo nakladatelství 2000.
LOGOS 1934-1940 (fotografie). Trigon 1995.