SIGILIE

V tomto článku bych chtěl ukázat několik metod, které se využívají k získání znaku bytosti od které známe pouze jméno. Všechny tyto metody jsou postavené na kabalistickém základě, ale jsou využívány hlavně v praktické magii, takže si zaslouží zařazení do této sekce. 
Na závěr úvodu bych chtěl jenom upozornit, že v dnešní době se tyto sigilie (alespoň co mi je známo) příliš nepoužívají a dává se přednost těm co naleznete v Praxi Magické evokace od F. Bardona, nebo v knize Tajemství velkého šému od F. Kabeláka (v obou těchto knihách jsou vlastně shodné). Metody zde použité se dají také velice dobře použít k vytváření různých symbolických schémat apod.

Metoda magických čtverců

Toto je (byla) asi nejčastěji používaná metoda, protože je velice jasná a přesná a není v ní potřeba nějaký tvůrčí zásah hledajícího.Nejlepší bude ukážu-li to na příkladu:
Vezměme si třeba ducha Hismaela (lamsh), který pochází se sféry planety Jupiter. Budeme potřebovat Jupiterův čtverec přepsaný do hebrejštiny:

A teď už jenom začneme dělat čáru podle písmen jména Hismael. Začneme u He a uděláme na tom místě kroužek, potom pokračujeme normálně podle písmen jména. Menší problém je asi s písmeny s, m a l, vždyť tato písmena se ve čtverci nevyskytují. Pomoc je jednoduchá. Použijeme metodu Aiq beker, nebo-li metodu devíti komor:

Podle této tabulky můžete každé písmeno zaměnit za jiné, které se nachází ve stejné "komoře". Písmeno se tedy změní na písmeno, které má desetkrát menší numerickou hodnotu. s se změní na w, m se změní na d a l se změní na g. Nyní už můžeme znak bez problémů nakreslit (na konci udělejte čárku, jako se dělá na konci úsečky). Takto bude tedy znak vypadat:

Pokud tedy znáte planetu a jméno příslušného ducha, inteligence nebo archanděla, tak můžete bez problému sestavit jeho znak. S tímto typem znaků neustále pracuje například řád Golden Dawn.

Metoda devíti komor (Aiq beker)

V této metodě záleží už trochu víc na hledajícím, takže se může lehce stát, že dva různí lidé vytvoří pro stejnou bytost dvě různé sigilie. (Na začátek bych chtěl jenom upozornit, že s touto metodou jsem se setkal jenom jednou a to v poznámkách ke Kabelákově Magii Nigrae.)
Tabulka Aiq beker (tento název je složen z prvních šesti písmen v tabulce) se nepoužívá pouze k tvoření sigilii, ale také je to okrajová (tzn. podle mne téměř nepoužívaná) forma exegeze.

Sigilium ducha získáte velice snadno. Vezmeme jméno nějakého ducha, například: Achamiel (lamxa). Písmena tohoto jména vyhledáme v tabulce a pro jednotlivá písmena získáme tyto tvary: 

Teď tyto značky postupně pospojujte:

A na závěr spojte všechny dohromady a přidejte znak planety, které náleží onen duch (to je spíše dobrovolné):

Takto můžete získat sigile také velice snadno, nevýhoda této metody je, že výsledek se dá jen obtížně "rozluštit", takže pokud nějaký takový znak najdete, tak se vám ho pravděpodobně nepodaří určit. (Pozn.: Já osobně se v této metodě příliš nevěnuji a proto jsem použil stejný příklad jako ve výše jmenovaných poznámkách.)