LITERATURA

Sehnat kvalitní knihu o alchymii není dnes již tak jednoduché, jako třeba v 16. nebo 17. století. V té době totiž zabíraly velkou část celého knižního trhu. Dnes je to jen miniaturní zlomek, ale přesto se dají najít lepší a horší tituly. Co se týče traktátů, tak ty které se nám zachovaly jsou většinou časem prověřené, tedy s hodnotnějšími informacemi.

H. Gebelein: Alchymie, magie hmoty
Vydalo:
Volvox Globator 1998
Cena: 499 Kč

Toto dílo pojednává o alchymii  obecně. Naleznete zde vlastně úplně všechno co se historie a nauk alchymie týče – ať už to jsou obrazy, básně nebo hermetické zákony a svědectví transmutace. Autor naštěstí není nějaký natvrdlý vědec, který by zde vysvětloval nemožnost nalezení kamene mudrců, nebo tvrdil, že alchymie je pouze duchovní věda, ale právě naopak je to člověk, který si na praktickou alchymii šáhnul a v poslední části je velice kvalitní a trefná „Kritika přírodních věd“, která se zakládá na faktech, ne na dohadech.
Frater Albertus: Příručka alchymisty
Vydalo:
Volvox Globator 2000
Cena: 259 Kč

Tato kniha je první, která pojednává o tom, jak začít s alchymii. Naleznete zde návody na první extrakce, na zařízení laboratoře apod. Není ovšem celá věnovaná pouze praxi. Jsou zde popsány různé alchymické teorie a rozsáhle citáty z děl slavných alchymistů. V Čechách se momentálně nedá koupit lepší kniha o praktické alchymii.

Frater Albertus: Praxis spagyrica philosophica & Od „jedné“ do „deseti“
Vydalo:
Volvox Globator 2000
Cena: 349 Kč

První část této knihy je německý traktát, který je zde uveden dvojjazyčně, a co je nejpodstatnější, s poznámkami bratra Alberta, které mnoho osvětlují a dávají praktické rady, jak a co udělat. Jedná se vlastně o alchymistický traktát i s výkladem, což nemá obdoby.
Druhá část je spíše kabalistické pojednání v alchymistickém duchu o číslech od 1 do 10.
Fulcanelli: Příbytky filosofů I a II
Vydalo:
Trigon 1996
Cena: ?

Tato kniha je do značné míry převratná. Fulcanelli (není jasné kdo se pod tímto jménem skrývá) zde (občas méně, občas více) jasně vysvětluje symboliku, kterou používali alchymisté na různých stavbách nebo sochách. Je to pojednání velice přínosné i pro alchymistické teoretiky. Dokonce mám pocit, že je to jeden z nejcitovanějších autorů v předmluvách a doslovech k dílům pojednávajícím o alchymické vědě.
Fulcanelli: Tajemství katedrál
Vydalo:
Trigon 1992
Cena: 420 Kč

Toto je další kniha, kterou Fulcanelli napsal. Opět zde ukazuje různé symboly a jejich vysvětlení (kniha má podtitul: a esoterický výklad symbolů Velkého Díla) a pojednává o alchymických operacích.
Pozn. Pokud si tuto knihu budete chtít koupit, tak se podívejte jestli má stranu 173. Ve výtisku, který vlastním je místo ní opět strana 165, což nepotěší.
F. Kabelák: Praktická spagyrie
Vydalo:
Horus 1996
Cena: 199 Kč

V rámci vydávání sebraných spisů Františka Kabeláka vydalo nakladatelství Horus i tuto knížku o spagyrii. Je to útlá knížka, v níž naleznete několik praktických rad pro spagyrii, ale spíše se jedná o pojednání, které uvádí množství spagyrických receptů, např. preparace alkoholu, kvintesence zlata a nerostů apod. Není ovšem psána příliš jasně (na druhou stranu zase to není nějaký symbolický traktát) a mám pocit, že některé z těchto návodů autor sám prakticky neozkoušel.
Knižnice Logosu sv. 0 – 6
Vydává:
Trigon od roku 2001 až do současnosti
Cena: každý svazek 350 – 500 Kč (doporučuji koupit přímo v Trigonu, protože v knihkupectvích jsou drahé)

V této knižnici vycházejí postupně české překlady nejznámějších traktátů. Je to do značné míry ojedinělá možnost jak je získat a navíc v takovém uceleném vydání. Jednotlivé svazky obsahují traktáty, které si jsou společné svoji symbolikou a občas se mezi nimi objeví nějaký článek D. Ž. Bora.
Prozatím vyšlo 6 svazků a měly by vyjít ještě další. Jelikož každý svazek vychází pouze ve 450 výtiscích, tak by jste s koupí neměli dlouho otálet. Je to ovšem pro vážnější zájemce.
P. Lasenic: Alchymie, její teorie a praxe
Vydalo:
Půdorys 1997
Cena: 130 Kč

Zde naleznete syntézu z mnoha alchymických traktátů hlavně co se týče Velkého Díla. Lasenic se touto metodou snaží přehledně vysvětlit veškeré alchymistické pojmy a operace. Zkoumá například jak dlouho trvá Velké Dílo dle různých autorů, ale též zde naleznete informace slovníkového typu, které se vztahují na pojmy v alchymii používané.