Fulcanelliho překlad

1. Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné:

2. To, co je dole je jako to, co je nahoře, a to co je nahoře je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci.

3. A jako všechny věci jsou JEDNO a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO, stejně tak všechny věci jsou zrozeny z této jediné věci její úpravou.

4. Slunce je tomu otcem a měsíc matkou.

5. Vítr to nosil ve svém břiše. Země je tomu živitelkou a receptakulem

6. Otec všeho, Thelesma universálního světa, je zde.

7. Jeho síla čili moc zůstane celá, jestliže je přeměněna v zemi.

8. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a s největší dovedností.

9. Vystupuje ze země a sestupuje z nebe, a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí.

10. Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa a veškerá temnota od tebe uprchne.

11. Je to síla, síla všech sil, neboť přemůže všechny jemné věci a pronikne všemi věcmi pevnými.

12. Takto byl stvořen svět.

13. Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde podán.

14. Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, vlastnícím tři části universální filosofie.

15. To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné.

 

Zdroj: Fulcanelli: Příbytky filosofů II. Trigon 1996, str. 179.

<<< ZPĚT