ÚVOD

V poslední době se zvedla velká vlna zájmu o různé hermetické vědy. Astrologie je už běžnou věcí i pro nezasvěceného člověka, magii se zabývá spousty lidí (a tvoří o ní spoustu internetových stránek), ale na alchymii jakoby se zapomnělo. Samozřejmě, že existuje mnoho lidí, kteří se o ní zajímají a vycházejí o ní knihy (hlavně v nakladatelství Trigon), ovšem těch co se o ní zajímají prakticky je žalostně málo. Rád bych se zde proto pokusil zpopularizovat praktickou alchymii, tak jak je v dnešní době nejznámější – ve formě navazující na Paracelsa.
Problém alchymie je v tom, že o Kameni mudrců existuje bezpočtu traktátů, ale nikde (zdánlivě) není popsáno jak by měl začínající student začít vůbec s nějakou praxí. Toto poprvé uveřejnil až Frater Albertus ve 20.století. Jeho pojetí alchymie navazuje na Paracelsa a je to tedy jakási syntéza mezi alchymii a spagyrií. Spagyrie se zabývá výrobou různých léků a podobných věcí, využívaje při tom znalostí a zákonů alchymie. Je to jakási praktická alchymie k upotřebení ve všedním životě. Alchymie je naproti tomu vyšší věda, která se skrz hmotu dotýká ducha.
To by snad jako krátký úvod stačilo. Co se týče teorie alchymie, tak o té se můžete dočíst v mnoha knihách, takže jí zmíním jen krátce.

Chtěl bych zde také upozornit, že nejsem žádný alchymista a tím pádem veškeré zde uveřejněné informace berte, tak jakoby by pocházeli od teoretika, jelikož mé praktické zkušenosti jsou velmi malé a spíše spagyrického rázu..