GEOMANTIE

Geomantie je v doslovném překladu něco jako "věštění ze země". Tento název vzniknul proto, že místo toho co mi dnes píšeme na papír (jak se dále dozvíte) se vše "psalo" do země a místo náhodně dělaných teček na papír se přes tabulky nechal přeběhnout např. kůň. V dnešní době, ale Geomantie nemá se zemí příliš společného, což jí vůbec neubírá na účinnosti. Dalo by se říct, že Geomantie je jakýmsi protipólem Tarotu, protože Tarot nikdy nedá odpověď Ano nebo Ne, zatímco Geomantie dává pouze tuto odpověď (resp. ve tvaru příznivý, nepříznivý vliv).

Příprava

Než začnete věštit tak je lepší si zde stáhnout a vytisknout několik formulářů, které vám velice usnadní věštění. Po vytisknutí vyplňte "Divinaci provedl", "Tazatel", "Datum" a "Otázka" - toto vám umožní udržet si v jednotlivých věštbách nějaký řád. Dále musíte určit jaký astrologický dům a planeta odpovídá vaší otázce. Toto všechno zapište do formulář, usnadní vám to hlubší interpretaci věštby.

Začátek

Teď potřebujeme sestavit čtyři Matky. Můžete to udělat nějakou z těchto metod:

1) Vezměte si formulář, který jste si vytiskli. Na první straně je tabulka, má 16 řádků a 2 slupce. Levý sloupec je evidentně širší, ten použijeme. Vezměte si tužku a začněte náhodně podat do papíru. V každém řádku musí být alespoň jedna tečka. Nyní spočítejte tečky v jednotlivých řádcích. Pokud vám vyšlo liché číslo tak do stejného řádku, ale do pravého sloupce udělejte jednu tečku, pokud vám vyjde sudý počet tak uděláte tečky dvě (např. v prvním řádku máte 15 teček, takže do kolonky hlava u první Matky uděláte jednu tečku).

2) Vezmete si formulář, ale nyní vůbec nepoužijete levý sloupec. Sežeňte si několik kamínků (víc než se vám vejde do hrsti). Udělejte z nich před vámi hromádku a vezměte jich několik do hrsti (náhodný počet). Nyní je začněte po dvou odebírat, dokud vám v ruce nezůstane jeden nebo dva kamínky. Pokud vám zůstali dva, tak do prvního řádku druhého sloupce (Hlava, Matka 1) uděláte dvě tečky, pokud vám zůstal jeden kamínek, tak uděláte jednu tečku. Toto zopakujete 16 krát, tj. dokud nezískáte všechny čtyři Matky.

3) Mimo dvě výše uvedené metody si můžete vymyslet jakoukoli vlastní metodu, která splňuje pro geomantii podstatnou podmínku: Musí být náhodná. (Lepší je pokud má blízko k zemi (něco s kamínky apod.), ale není to nutnost.)

 

Řekněme, že jste získaly tyto čtyři Matky:

  

M1

  

M2

  

M3

  

M4

Hlava l l l l l l
Krk l l l l l l
Tělo l l l l l
Nohy l l l l l l l

Nyní musíte určit čtyři dcery (V pracovním formuláři jsou na druhé straně označeny D1 - D4). Určíte je tak, že matky přepíšete na druhou stranu archu do sloupců označených M1 - M4 (M1 = Matka 1). Hned vám tím vzniknou čtyři dcery. První vznikne z hlav matek, druhá z krků, třetí z těl a čtvrtá z nohou. Teď je můžete vepsat společně s matkami do obdélníčků dole na druhé straně formuláře (toto slouží pouze k zachování přehlednosti). Z výše uvedených čtyř Matek jsem tedy získaly tyto čtyři dcery:

  

D1

  

D2

  

D3

  

D4

Hlava l l l l l l
Krk l l l l l l l
Tělo l l l l l l
Nohy l l l l l

Jelikož máme ještě více příbuzných vytvoříme také čtyři Synovce (ve formuláři jako N1 - N4). První dva Synovce vytvoříme sečtením teček, ze kterých se skládají Matky. Tedy Synovec 1 = Matka 1 + Matka 2. Sečtení se provádí tak, že sečteme počet teček, ze kterých se skládá hlava Matky 1 (v našem příkladě 2) a počet teček hlavy Matky 2 (v našem příkladě 1). Pokud vyjde lichý počet má hlava Synovce 1 jednu tečku, pokud sudý, tak má dvě tečky (v našem příkladě bude tedy mít 1 tečku). Takto vytvoříme celé tělo prvního a druhého Synovce. Třetího a čtvrtého vytvoříme stejným sečtením, ale Synovec 3 = Dcera 1 + Dcera 2 a Synovec 4 = Dcera 3 + Dcera 4. Podle našeho příkladu bychom tedy získaly tyto Synovce:

  

N1

  

N2

  

N3

  

N4

Hlava l l l l l l
Krk l l l l l l l
Tělo l l l l l
Nohy l l l l l l

Teď musíte ještě určit dva Svědky. Vypočítáte je stejným způsobem jako synovce. Levý Svědek = Synovec 1 + Synovec 2 a Pravý Svědek = Synovec 3 + Synovec 4. Z výše uvedených Synovců bychom získaly tyto dva svědky:

  

LS

  

PS

Hlava l l l l
Krk l l l
Tělo l l l
Nohy l l

Poslední figuru, kterou musíte určit je Soudce. Toho stvoříte sečtením obou Svědků:

  

S

Hlava l l
Krk l
Tělo l
Nohy l l

Výklad

1.Nejdůležitější figury jsou: Levý Svědek, Pravý Svědek a Soudce

2.Pravý Svědek ukazuje počátek celé záležitosti, Levý Svědek ukazuje cestu, kterou se záležitost bude ubírat a Soudce určuje její výsledek.

    a.Dobrý Soudce vytvořený ze dvou dobrých Svědků je také dobrý.

    b.Špatný Soudce vytvořený ze dvou špatných Svědků je také špatný.

    c.Dobrý Soudce vytvořený z dobrého a špatného svědka znamená úspěch, ale zdrženlivý a kolísavý.

    d.Dva dobří Svědkové a špatný Soudce vedou ke špatnému konci.

    e.Je-li Levý Svědek dobrý a Pravý špatný je pak úspěch dosti pochybný.

    f.Je-li Levý Svědek špatný a Pravý dobrý, tak se špatné na začátku nakonec v dobré obrátí.

3.Figury vždy vykládejte z hlediska domu, kterému přísluší vaše otázka.

Jako pomoc při interpretaci můžete použít srovnání planety, která náleží vaší otázce a znamení, které náleží té oné figuře. V tomto případě se soustřeďte hlavně na živlovou příslušnost jednotlivých znamení. Pokud chcete můžete výklad prohloubit "astrologickou metodou". O tom sem sice zatím psát nebudu, ale časem se to tu určitě objeví.

Popis figur

Tento popis zachovává jakýsi středověký ráz, takže slova "dobré" a "zlé" berte spíše jako "příznivé" a "nepříznivé". Nechal jsem to v tomto původním znění, protože slova "zlé" a "dobré" se dají lépe stupňovat (špatné, výtečné apod.) než "příznivé" a "nepříznivé".

  Acquistio (Zisk) Amissio (Ztráta)
  l l

l

l

l l
l l

l

l

l l
Souhrn Celkově dobré pro prospěch a zisk. Dobré pro hmotné ztráty a někdy i pro lásku, ale velmi špatné pro zisk.
1. dům Šťastný, úspěch ve všem Špatné pro všechno až na vězně
2. dům Velmi prosperující Velmi špatné pro peníze, ale dobré pro lásku
3. dům Přízeň s bohatství Špatné konce, až na hádky
4. dům Štěstí a úspěch Špatné ve všem
5. dům Úspěch Zlé s výjimkou zemědělství
6. dům Dobré - zejména pokud je v souladu s pátým domem Poněkud nepříznivé pro lásku
7. dům Celkem dobré Velmi dobré pro lásku, jinak zlé
8. dům Poměrně dobré, i když nijak zvlášť Výtečné ve všech otázkách
9. dům Dobré ve všech požadavcích Zlé ve všech věcech
10. dům Dobré v právních sporech Zlé, až na přízeň žen
11. dům Dobré ve všem Dobré pro lásku, jinak špatné
12. dům Zlo, bolest a ztráta Zlé ve všech věcech
Astro. Střelec Býk

 

  Fortuna Maior (Velké štěstí) Fortuna Minor (Menší štěstí)
  l l l
l l l
l l l
l l l
Souhrn Dobré pro zisk ve všem, kde má člověk naději zvítězit. Dobré ve všech směrech, kde si člověk přeje rychle postupovat.
1. dům Dobré, pokud to není v tajnosti  Rychlé vítězství i rychlá láska, ale cholerické
2. dům Dobré s výjimkou smutných věcí  Velmi dobré
3. dům Dobré ve všem  Dobré, ale hněvivé
4. dům Dobré ve všem, nicméně s melancholií  Spěch, spíše zlé, kromě pro mír
5. dům Velmi dobré ve všem  Dobré ve všech směrech
6. dům Velmi dobré, až na nevázanost  Ve všem průměrné
7. dům Dobré ve všem  Zlé, ale ne pro válku a lásku
8. dům Mírně dobré  Všeobecně zlé
9. dům Velmi dobré  Dobré, ale cholerické
10. dům Nesmírně dobré  Dobré, ale ne pro mír
11. dům Velmi dobré Dobré, zejména pro lásku
12. dům Dobré ve všem Dobré, ale ne pro střídání či službu jinému
Astro. Lev Lev

 

  Laetitia (Radost) Tristitia (Smutek)
 

l

l l
l l l l
l l l l
l l

l

Souhrn Dobré pro radost, přítomnou či budoucí. Zlé takřka ve všech věcech.
1. dům Dobré, až na válku  Prostřední, ale dobré pro poklady a opevnění
2. dům Churavost Prostřední, ale dobré k opevnění
3. dům Nemoc Ve všem zlé
4. dům Většinou dobré Ve všem zlé
5. dům Výtečné, skvělé Velmi zlé
6. dům Celkově zlé Zlé, až na zhýralství
7. dům Lhostejné Zlé pouze pro dědictví nebo magii
8. dům Celkově zlé Zlé, ale ve skrytosti dobré
9. dům Velmi dobré Zlé, ale ne pro magii
10. dům Dobré, spíše ve válce než v míru Zlé, ale ne pro opevnění
11. dům Dobré ve všem  Zlé ve všem
12. dům Celkově zlé  Zlé, ale dobré pro magii a poklady
Astro. Ryby  Vodnář

 

  Puella (Dívka) Puer (Hoch)
  l l
l l l
l l l
l l
Souhrn Dobré pro všechny požadavky, zejména však ve věcech vztahujících se k ženám.  Zlé ve většině požadavků, s výjimkou oněch věcí, které se vztahují k válce nebo lásce.
1. dům Dobré, ale ne ve válce   Lhostejné, nejlepší ve válce
2. dům Velmi dobré Dobré, ale s obtížemi
3. dům Dobré Dobrá štěstěna
4. dům Lhostejné  Zlé, s výjimkou ve válce a lásce
5. dům Velmi dobré, ale všímejte si aspektů  Prostředně dobré
6. dům Dobré, ale zejména pro zhýralství Prostřední
7. dům Dobré, ale ne pro válku  Zlé, až na válku
8. dům Dobré  Zlé, až na lásku
9. dům Dobré pouze pro hudbu, jinak pouze středně  Zlé, ale ne pro válku
10. dům  Dobré pro mír Prostřední, ale dobré pro lásku a pro válku
11. dům  Dobré a láska dam Prostřední, přízeň
12. dům  Dobré ve všech směrech Ve všem velmi dobré
Astro.  Váhy Beran

 

   Rubeus (Vášeň) Albus (Moudrost) 
  l l l l

l

l l
l l

l

l l l l
Souhrn Zlé ve všem co je dobré, a dobré ve všem co je zlé.  Dobré pro prospěch a pro vstup na nějaké místo či podnikání.
1. dům Velice zlé (dříve se v takovém případě věštba rušila)  Dobré pro manželství, Merkurovské, mír 
2. dům Špatné ve všech požadavcích  Dobré ve všem
3. dům Špatné s výjimkou pouštění žilou Velmi dobré
4. dům Špatné s výjimkou války a požáru Velmi dobré s výjimkou ve válce
5. dům Špatné až nalásku a setbu Dobré
6. dům Špatné s výjimkou pouštění žilou Dobré ve všech směrech
7. dům Špatné s výjimkou války a požáru Špatné 
8. dům Zlé Dobré 
9. dům Velmi zlé Posel přináší dopis 
10. dům Prostopášnost, láska, oheň Ve všem výtečné 
11. dům Zlé s výjimkou pouštění žilou Velmi dobré 
12. dům Zlé ve všech věcech Úžasně dobré 
Astro. Štír Blíženci 

 

  Coniuctio (Spojení)  Carcer (Vězení) 
  l l l
l l l
l l l
l l l
Souhrn Dobré s dobrým a zlé se zlým. Zotavení z hmotných ztrát.  Všeobecně zlé. Zdržení, spoutanost, překážka, omezení. 
1. dům Dobré s dobrým a zlé se zlým  Zlé až na opevňování 
2. dům Obyčejně dobré  Dobré v saturnovských otázkách, jinak zlé 
3. dům Štěstěna přeje  Zlé 
4. dům Dobré až na zdraví, viz. osmý dům Dobré jen pro melancholii 
5. dům Prostřední  Obdržíte dopis do tří dnů, zlé 
6. dům Dobré pouze pro nemravnost  Velmi zlé 
7. dům Poměrně dobré  Zlé 
8. dům Zlé, smrt  Velmi zlé 
9. dům Prostředně dobré  Zlé ve všem 
10. dům Pro lásku dobré, pro nemoc zlé  Zlé až na skrytý poklad 
11. dům Dobré ve všem  Mnoho úzkosti 
12. dům Prostřední, špatné pro vězně  Poměrně dobré 
Astro. Panna  Kozoroh 

 

   Caput Draconis (Dračí hlava) Cauda Draconis (Dračí ohon) 
  l l l
l l
l l
l l l
Souhrn Dobré s dobrým a zlé se zlým. Dává dobré východisko pro zisk.  Dobré se zlým a zlé s dobrým. Dobré pro ztrátu a pro odchod z nějaké záležitosti. 
1. dům Dobré ve všech věcech  Velice zlé (dříve se v takovém případě celá věštba rušila) 
2. dům Dobré Velmi zlé 
3. dům Velmi dobré  Zlé ve všem 
4. dům Dobré, leda ne ve válce  Dobré, zejména pro ukončení záležitosti 
5. dům Velmi dobré  Velmi zlé 
6. dům Dobré pouze pro nemravnost  Poměrně dobré 
7. dům Dobré zejména pro mír  Zlé, válka, oheň 
8. dům Dobré  Nic dobrého, až na magii 
9. dům Velmi dobré  Dobré pouze pro vědu, špatné pro cesty, loupež 
10. dům Dobré ve všem  Zlé, až na ohnivé práce 
11. dům Dobré pro církev  Zlé, až na přátelské služby 
12. dům Ne moc dobré  Spíše dobré
Astro. Severní uzel  Jižní uzel

 

   Via (Cesta) Populus (Lid) 
  l l l
l l l
l l l
l l l
Souhrn Celkově poškozuje dobrý vliv ostatních figur, ale dobré pro cesty. Někdy dobré, někdy špatné. Dobré s dobrým a zlé se zlým. 
1. dům Zlé, až na věznice  Dobré v manželství 
2. dům Lhostejné  Středně dobré 
3. dům Velmi dobré ve všem  Spíše dobré než špatné 
4. dům Dobré ve všem, až na lásku  Dobré ve všem, až na lásku 
5. dům Plavby dobré  Dobré ve většině věcí 
6. dům Zlé  Dobré 
7. dům Poměrně dobré, zejména pro plavby  Ve válce dobré, jinak prostřední 
8. dům Zlé  Zlé 
9. dům Lhostejné, dobré pro cesty  Shánějte se po dopisech 
10. dům Dobré  Dobré 
11. dům Velmi dobré  Ve všem dobré 
12. dům Výtečné  Velmi zlé 
Astro. Rak Rak