RUNY

V dnešní době se věštění pomocí runy těší veliké oblibě. Existuje mnoho různých způsobů jak s jejich pomocí věštit, některé dokonce kopírují metody Tarotu. Protože si myslím, že nejlepší způsob je ten původní (nebo alespoň, co nejbližší tomu původnímu), tak zde popíši způsob uveřejněný v knize Bernard King: Runy. Votobia 1996. King se snaží zrekonstruovat původní způsob věštění podle záznamech o něm v Tacitově Germanii.

Pozn. Používám znaky þ a ð. Þ odpovídá přibližně zvuku „th“, ð odpovídá přibližně „d“.

Co budete potřebovat

Sadu run
Kousek bílé látky
Sadu run byste si měli sami vyrobit a ne koupit. Nejlepší by bylo kdybyste si sehnali větev jasanu, tu byste rozřezali na 24 částí a do každé byste vyřezali jednu runu. Pokud neseženete zrovna jasanovou větev tak můžete použít jiný strom (King píše, že musí být plodonosný, ale ono se vám těžko bude hledat nějaký neplodonosný). Pokud by se vám nechtělo zas až tak moc zachovávat tradici, tak si můžete sehnat 24 plochých oblázku a na ně napsat runy. Tento způsob je lehčí na sehnání materiálu, ale těžší na výrobu. Lepší by bylo kdybyste ty runy vyryly, ale pak vzniká určité riziko, protože runy takto vydrží skoro věky. Mnoho autorů varuje před takovýmto postupem, jelikož případný magický účinek runy by pak mohl trvat i po vaší smrti. Runy na kameny můžete také napsat, ale to je značně nepůvodní (runy se původně vůbec nepsali). Navíc, podle toho co se nám zachovalo, se kamínků k věštění nikdy nepoužívalo, takže to není původní postup.

Jak postupovat

Podle zápisků v Tacitově Germánii se vrhač run díval na oblohu, při tom odříkával modlitbu a hodil runy na bílou látku před ním. Jako modlitbu doporučuje King vzývání Óðina a to prvními dvěma slokami Runatálu:

Vím, že jsem visel
ve větrném stromu
devět dlouhých nocí,
oštěpem proklát
v obět Óðinovi,
sám sobě samému, 
na onom stromě,
o němž nikdo neví,
z kterých kořenů roste.

Chléb mi nepodali
ani chmelovinu;
dolů jsem se díval;
runy jsem zhlédl,
s nářkem je zvedl,
pak padl jsem k zemi.

-Výroky vysokého 138-139, př. L. Heger

Tento úryvek zde uvádím v nejnovějším překladu Eddy, která vyšla v Argu 2004. Starší překlad se trochu lišší (úryvek, který je v oné Kingove knize není v první osobě, takže pokud se vám to zdá na vzývání příhodnější převeďte si tento úryvek do třetí osoby: „Vím, že On visel…). Nejlepší by asi bylo ho doříkat v originále, ale to má význam je pro toho, kdo umí strou islandštinou.
Odříkejte tedy toto vzývání Óðina a při „pak padl jsem k zemi“ hoďte runy na připravenou bílou látku. Už při odříkávání by jste měli vědět na co se run ptáte. Původně se asi používali čistě na věštění budoucnosti nebo jako pomoc při rozhodování. Jejich odpověd není Ano nebo Ne, takže podle toho formulujte otázky.
Podle Tacita se brali vždy tři runy, takže s pohledem na oblohu vezměte náhodně tři runy a vyložte si jejich význam. Na to zde není nějaký přesný návod, jako třeba na Tarot. Použijte prostě interpretace run (dole pod článkem) a vlastní intuici. Zde uvedená interpretace není nějak závazná. Spolu s Kingem bych vám tedy doporučil, abyste si významy sestavili sami na základě názvů run, vaší úvahy a vaší praxe.
Pokud chcete tak můžete brát i víc run než tři. Tento způsob, ale není původní a tradiční. Podle Kinga se toto sice může, ale staří Germáni přistupovali k runám s posvátnou úctou, takže s nimi nezacházeli jen tak jak se jim chtělo, ale pravděpodobně dodržovali určitou závaznou proceduru.

Interpretace run pro věštění

(Doslovně z B. King: Runy. Votobia 1996, str. 127n. Názvy run a jejich pořadí je upraveno podle knihy L. M. Enoksen: Runy. BB/art 2003. Podle této knihy jsou také doplněn překlad názvů run.)

FEHU (dobytek, bohatství) – Finanční moc a prosperita v současnosti až blízké budoucnosti. Majetek nabytý výhrou či prací.
URUZ (pratur) – Fyzická síla a rychlost. Může se týkat tazatele i jiných osob.
ÞURISAZ (obr) – Konflikty a komplikace osob s agresivní povahou. Nespolehlivost. Tendence vyhledávat změnu.
ANSUZ (bůh) – Požehnání, obvykle spojená s vírou. Pevnost ve víře.
RAIDO (jízda (na koni), cesta, vůz) – Cesty, jak ve smyslu fyzickém, tak ve smyslu změny životního stylu. Doporučuje se neváhat se zásadním rozhodnutím.
KAUNA (vřed, rána) – Možnost zdravotních potíží, celková fyzická či psychická churavost a komplikace.
GEBO (dar) – Dary ve smyslu oběti i velkorysosti. Vše, co se týká změn, jak ve smluvních kontraktech, tak v intimních vztazích.
WUNJO (štěstí, blaho) – Radost, rozkoše, ale i riziko z „neznalosti míry“. Je-li tazatel schopen sebekontroly, runa pro něj znamená celkový úspěch a uznání ze strany bližních.
HAGALAZ (kroupy) – Nekontrolovatelné síly, a to jak v hlubokých vrstvách podvědomí, tak i ve vnějším světě (nejčastěji počasí).
NAUDIZ (nouze, nezbytná potřeba) – Omezení způsobená nedostatkem. Usilovná snaha a těžká práce nakonec přinese osvobození od útrap, zaviněných finanční nouzí.
ISAZ (led) – Psychologické překážky, výčitky, závist a zlost stojí v cestě myšlenkám i aktivitě. Při vytažení runa posiluje význam ostatních vylosovaných run.
JERA (dobrý rok, úroda) – Naděje a očekávání, výhled na mír a prosperitu. Příslib úspěchu. Výsledky minulých úsilí se brzy dostaví.
IHWAZ (tis) – V tazateli je síla rvát se s osudem, silná motivace a cílevědomost.
PERTHO (? vagina ?) – Ženské záležitosti a tajemství, včetně ženské plodnosti. Skrytá tvořivost, která si žádá vaše úsilí, aby se projevila.
ALGIZ (los) – Nutkání chránit sebe nebo druhé. Snaha udržet si úspěch či získanou pozici.
SOWILO (slunce) – Životní síla. Dobré zdraví a další pozitivní podmínky budoucího štěstí. Soulad mezi racionálním já a světem podvědomí.
TIWAZ (Týr – bůh právnicko-válečnický (na stejné úrovni s Óðinem)) – Tazatel ví, kde jsou jeho skutečně schopnosti. Obecný úspěch, štěstí v legálních záležitostech. Čest, spravedlnost, vůdcovství a autorita.
BERKANA (bříza, březová větvička) – Plodnost duševní i fyzická, osobní růst. Prosperita v podnikání či obchodě.
EHWAZ (kůň) – Společenské postavení, věhlas týkající se tazatele i okolí. Zpráva ze světa bohů. Vytažení této runy potvrzuje bez jakýchkoli pochybností význam run vytažených před ní (King toto usuzuje podle toho, že staří Germáni potvrzovali věštby runami pomocí posvátných koní).
MANNAZ (muž, člověk) – Jedinec nebo národ. Vztah tazatele k ostatním a vztah ostatních k tazateli. Přátelé a nepřátelé.
LAGUZ (cibule, plodnost, voda) – Úspěch na vestách a při koupi, ovšem s rizikem ztráty. Představivost, bohatý duševní život.
INGWAZ (Ing – bůh plodnosti) – Samčí plodnost, vysoké požadavky na fyzickou krásu, zájem o zdraví, rodinu a potomky.
DAGAZ (den) – Bezpečnost a jistota. Jasnost bílých dnů v protikladu s nejistotou noci. Čas plánovat nebo se pustit do podnikání.
OÞILA (zděděný majetek) – Dědictví. Domov včetně jeho obyvatel, zařízení, duchovní dědictví, rodových hodnot.