ÚVOD

Divinace, jak asi všichni víte, je věštění. Toto slovo samo o sobě je tak známé, že není potřeba, abych ho v tomto úvodu nějak představoval nebo uváděl na pravou míru. Chci zde spíše uvést takovou malou obhajobu divinačních metod.

Mnoho skeptiků často namítá, že téměř všechny věštecké metody mají ve svém základě náhodu, takže jsou to pouze náhodná tvrzení, které o skutečnosti vůbec nic nevypovídají (toto tvrzení s objevuje v souvislosti se všemi divinačními metody kromě astrologie a numerologie, ale tyto metody nejsou zase tak moc divinační, protože jim často jde pouze o poznání člověka s jeho skrytými vlastnostmi). Toto tvrzení vyvrací sama praxe, ale pořádný skeptik se tímto přesvědčit nedá, takže je namístě zde uvést jednu z nejčastěji citovaných vět (možná je citována častěji než je zdrávo): "Náhoda neexistuje". V hermetických kruzích je za jejího autora považován Papus, ale řekl bych, že už před ním byla nesčíslněkrát vyřčena. To znamená, že například "náhodně" získané geomantické figury nejsou nějak nahodilé, ale přesně odrážejí skutečnost (resp. budoucnost apod.). Vy jste jenom zatlačili v tomto úkonu sebe samo do pozadí, takže skrze vás mohla promluvit vyšší síla (pozor, ne Bůh). Jak je toto možné? Jednoduše. Jak je známo je člověk (mikrokosmos) odrazem Universa (makrokosmu), takže i ve vás se nachází ona "knihovna akáši" (ať už tomu říkáte jakkoliv), která zaznamenává minulost, přítomnost i budoucnost (ve skutečnosti toto není tak jednoduché (cože neznamená, že zde uvedené věci nejsou pravdivé), ale na obsáhlejší výklad zde není místo a tento stručný výklad plně postačí jako základ uvažování).

Toto by doufám stačilo, jako alespoň malá obhajoba věštění a věšteckých metod. Na konec obvyklé upozornění, že člověk je pořád tvorem se svobodnou vůlí, takže pokud se jí svobodně nevzdal (tzn. dělá čistě věci jemu příjemné a nedovede si "poručit"), tak pořád může budoucnost změnit.