ASPEKTY

Planety mezi sebou v rámci ekliptiky svírají určité úhly. Pokud zrovna jejich úhel odpovídá nějakému aspektu, tak tyto planety na sebe působí buď negativně nebo pozitivně. Těžko se to vysvětluje takhle bez příkladu, takže tady je jeden horoskop:


Toto je horoskop narození (radix) Johna Dee. Byl vytvořen v programu WinAstro. Já osobně sice používám jiný program, ale zde jsou lépe vidět jednotlivé aspekty – jsou to ty čáry uvnitř kruhu (zodiaku). Modře jsou zde označeny aspekty příznivé a červeně nepříznivé. Příznivé aspekty znamenají, že ony dvě planety na sebe působí pozitivním vlivem a nepříznivé aspekty tedy negativně. Například zde by kvadratura mezi Neptunem v 9. domě a Uranem v 11. domě, mohla znamenat neporozumění (nepochopení) ze strany přátel pro svoje myšlenky (ještě konkrétněji bych to viděl, tak že se například jedná o nepochopení myšlenek Johna Dee jeho společníkem Eduardem Kellym). Do horoskopu by to chtělo ovšem trochu rozvést, ale pro ilustraci to stačí.
Je málo pravděpodobné, že by nějaké planety svírali mezi sebou onen úhel úplně přesně, takže se používá trochu tolerance (orbis). U každého aspektu je doporučovaná jiná i dobří astrologové si ji často volí podle své zkušenosti. Čím je orbis menší, tím víc se jedná o mimovolné vlivy, pokud je orbis větší tím víc je pod vůlí.
Aspektů existuje velké množství (asi okolo 30), ale nejdůležitější jsou hlavní aspekty:

Konjunkce – nastává tehdy, když se dvě planety nacházejí na tom samém místě. Nejčastěji se užívá orbis okolo 10°. Není to ani tak úplně aspekt, protože de facto není ani negativní ani pozitivní. Prostě se vliv planet v konjunkci sloučí. Na horoskopu Johna Dee jí najdete třeba ve 12. domě mezi Jupiterem a Merkurem nebo v 6. domě mezi Lunou a Plutem.

Trigon (někdy též Trinus) – nastává, pokud jsou planety od sebe 120°. Je to pozitivní aspekt, takže planety na sebe mají příznivý vliv. Je důležité si také uvědomit v jakém domě se nachází ta, která planety, protože tyto dvě oblasti budou tedy pod vzájemným působením (nejvíce pokud už se v oněch domech nenachází jiné planety. Nečastěji se užívá orbis okolo 6°.

Sextil – je když jsou planety od sebe 60°. Je to také příznivý aspekt, stejně jako Trigon. Představuje využití či zúročení našich schopností. Nejčastěji má orbis okolo 5°.

Kvadratura – je pokud jsou planety od sebe „vzdáleny“ na 90°. Je to nepříznivý aspekt. Je to bod, který si žádná rozhodnutí, kritický bod nebo rozkol. Kvadratura také může sloužit jako způsob motivace. Její orbis je běžně asi 6°.

Opozice – vzdálenost 180°. Toto je druhý negativní aspekt. Je to úplně nastává pokud jsou dvě planety úplně na druhém konci horoskopu. Je to tedy znak jakési polarity. Bývá u ní nejběžnější orbis okolo 9°.

Existuje ještě velké množství tzv. vedlejších aspektů, které mají své vlastní specifické významy. U těchto hlavních si stačí zapamatovat, které jsou příznivé a které nepříznivé. To celkem stačí na výklad horoskopu. Konec konců při výkladu radixu se vesměs používají pouze tyto hlavní aspekty.