VÝKLAD

Nyní když už známe všechny jednotlivé prvky je nutné si je dát dohromady a vyložit tím celý horoskop. Není to vcelku nic obtížného, bohužel to má jedno velké úskalí. Nedá se to vysvětlit úplně přímo. Jediná možnost jak se to naučit je neustálé snažení se o výklad. Čím víc horoskopů vyložíte, tím lépe to budete ovládat. Ze začátku asi budete muset mít při sobě významy jednotlivých znamení a planet, ale časem se už obejdete bez toho a do knih budete nakukovat jen ve výjimečných případech. V mnoha publikacích najdete i výklad různých aspektů konkrétně (například: trigon Slunce – Jupiter atd.). Do toho můžete nahlížet, ale raději pouze pro inspiraci (hlavně se o to příliš neopírejte). Konkrétní význam musíte poznat sami díky jakési intuici. Přestože astrologie je velice exaktní obor (na rozdíl třeba od Tarotu) i zde hraje velikou roli intuice. O astrologii existuje téměř nekonečné množství knih a v mnoha z nich jsou významy některých prvků rozdílné (samozřejmě ne příliš). Člověk z toho má pak zmatek a neví co z toho je pravda. Problém je v tom, že každý má pravdu. Časem si i vy jaksi specifikujete významy a budete je úspěšně používat ve výkladech a někdo si je třeba specifikuje trošku jinak a bude je používat stejně úspěšně. To všechno se naučíte pouze praxí. Takže jediné co musíte dělat je pořád vykládat a vykládat. Každý váš výklad bude lepší než ten předchozí a každý další bude i pravdivější a podrobnější. Pokud vám mohu doporučit, tak si výklady zapisujte.

Tady je několik pravidel jak vykládat horoskop:
1. Tři nejdůležitější body jsou Slunce, Luna a Ascendent (+ planety, které mají velký význam, což se dá zjistit pomocí výpočtů, nebo prostě ty, které vám připadají významné (+ planety, které se nacházejí ve svém znamení, tzv. planety domicilní, jsou významnější než ostatní)).
2. Významná znamení jsou ta, která obsahují mnoho planet (3+).
3. Pokud je některý dům prázdný, tak se podívejte v jakém znamení je hrot domu (hrot 1. domu je Ascendent) a v tomto domě bude tedy mít vliv planeta, která tomuto znamení vládne (a dům ve kterém je).
4. Harmonický aspekt je spolupůsobení, neharmonický odpor.
5. Uvědomte si, že nenacházíte pouze vlastnosti, ale spíše sklony a předpoklady. Pokud si je člověk vědom, že má sklon k alkoholismu, tak může například přestat pít pod. V tom je největší plus astrologie: Poznáte své slabiny a negativní stránky a potlačíte je. To co neznáte, tak s tím nic neuděláte.

Jako první by jste ovšem měli zjistit celkové působení živlů v horoskopu (tedy i v osobnosti). Jednoduše spočítáte kolik planet se nachází ve znameních, která odpovídají Ohni, pak kolik jich je ve vodních znameních atd. V tomto případě počítejte i Ascendent a někteří astrologové počítají i s Mediem Coeli.
Standardně se všem planetám a ASC a MC přiřazuje hodnota 1. J . Kefer, ale počítá Slunce za 2, Luna za 2, Merkura za 2 a ASC rovněž za 2. Je jen na vás, kterou metodu bude používat. 
Poté co zjistíte jak silný je který živel, tak stačí jen odhadnout základní vlastnosti dle tohoto rozložení:
Oheň – Cholerik
Vzduch – Sangvinik
Voda – Melancholik
Země – Flegmatik
(podrobnější vlastnosti těchto temperamentů naleznete v článku mikrokosmos )
Tím zjistíte základní, ale bohužel také jenom velice obecné, vlastnosti, což znamená, že ne všechny nemusí být přítomny. Ale je to přinejmenším dobrý základ pro výklad.

Příklad výkladu:

Pro snadnější pochopení výkladu jsem si řekl, že by nebylo od věci jeden horoskop pro příklad vyložit. Nebude to výklad nějak podrobný a nijak úplný, protože slouží pouze jako příklad některých prvků.
K tomuto účelu jsem zvolil osobu našeho prvního prezidenta a významného filosofa Tomáše G. Masaryka. Jeho osoba je asi všem známá, čímž bude rozpoznávání jeho vlastností v horoskopu ulehčeno.

Nejdříve se podívejme na rozložení Živlů:

Oheň 3 planety (SA, UR, PL)
Země 2 planety (LU, JUP)
Vzduch 2 planety (MER, MAR) a ASC, MC
Voda 3 planety (VE, NE, SLU)

Žádný živel nějak výrazně nepřevažuje, což nám napoví, že se jedná o velice vyrovnanou osobnost. Není úplně časté, aby někdo měl živly v takové rovnováze. Častěji jeden nebo dva živly převažují.
Pokud spočítáme hodnotu jednotlivých planet dle „bodovaní“ Jana Kefera, tak nám vyjde toto (já osobně považuji planety s rozdíle asi tak 2 body za stejně hodnotné):

Slunce 11
Luna -3 
Merkur 13 
Venuše -3 
Mars 13 
Jupiter 6 
Saturn 15 
Uran 15 
Neptun 20 
Pluto 25 

Není důležité si všímat hodnocení Slunce, protože to je důležité vždy (tedy až ne výjimečné případy) a Pluta nemusíme brát také příliš v potaz, protože v natálním horoskopu nehrají pomalé planety velkou roli.
Jak asi víte TGM působil dlouhá léta jako oblíbený universitní profesor (tedy v době kdy poukázal na to, že rukopisy Zelenohorský a Královédvorský jsou falešné, tak jeho popularita rychle a prudce klesla, ale to ke spíše záležitost direkcí a tranzitů). Profesorský post (nebo učitelské povolání) naznačuje Merkur, který se také nachází v 10. domě a navíc je v konjunkci s MC (způsob vystupování k okolí). Merkur je ve Vodnáři, takže TGM nebyl skutečně žádný Schelling (velice neprůhledná filosofie a až mystické a „zamotané“ výklady), ale spíše se blížil Bergsonovi s jeho filosofii života plnou optimismu (a nových myšlenek), čímž nechci naznačovat nějaké myšlenkové podobnosti, ale pouze podobný typ.
MC se nachází ve Vodnáři, což ukazuje jeho názor zastávající nové myšlenky a hlavně jeho snahu o osamostatnění ČSR (ideál rovnosti a svobody je pro Vodnáře typický). 
V prvním domě se nachází Mars v Blížencích (s vysokým hodnocením). Jedná se tedy o muže činu, který ovšem nedělá, žádné zbrklé kroky. Je zde snaha přenést myšlenky do praxe, ovšem ne myšlenky nějak vysokého filosofického nebo náboženského rozměru (to by Mars nesměl být v Blížencích), ale spíše myšlenky člověku bližší (konkrétněji: Planetou Blíženců je Merkur a toho jsme už proprali). Mars je ovšem v opozici k Luně v sedmém domě – rodinný krb tedy touto snahou často trpěl a jeho žena z toho nemusel být přímo „na větvi“ (případně by to také mohlo značit občasnou nelibost ze strany příznivců (vzdálenějších, ne přátel). Ale jeho přátelé a okolí ho v tom podporovali (sextil k Plutovi v jedenáctém domě, který ukazoval něco jako náladu společnosti)).
Abych také předvedl výklad prázdného domu, tak se podíváme na 9. dům. Zde se odráží jeho způsob myšlení (filosofického) apod. Úplně správně by se tento dům neměl brát jako zcela prázdný, jelikož Merkur v 10. domě je už tak blízko, že jeho vliv sem přesahuje. Pro potřebu toho příkladu to však nebudeme brát v úvahu.
Vládcem tohoto domu je zde tedy kozoroh. Což dává tušit, že šel jasně za svými cíly (protože se jedná o 9. dům, tak spíše ideály) a i kdyby bylo všechno proti němu, tak by postupoval směle dál klidně i úplně sám. Většinu domu také zabírá Vodnář (pokud je toto zvlášť výrazné, tak počítají mnozí astrologové i se znamením, které zabírá většinu domu), ovšem toho jsme již probrali a jen si to tedy pouze opět potvrdíme.
Kozorohu vládne Saturn, takže i přes to, že Masarykova filosofie je „lidská“, tak to není žádná nepromyšlenost. Ba právě naopak. Saturn se nachází v 11. domě, takže i mnoho jeho přátel ho bralo jako filosofa než jako kamaráda „na pivo“. Čímž měl ve společnosti vždy určitý respekt.

Pro ukázku výkladu jednotlivých prvků by toto snad stačilo. Je to opravdu jen malý kousek výkladu, který se dá udělat za pár minut. Možná, že mnoho z vás si řekne: „tohle bych tak nevyložil“ nebo „vždyť tenhle aspekt naznačuje něco zcela jiného“ apod. Já to také často dělám když čtu výklady jiných astrologů amatérů (profesionály radši nekritizuji) nebo když čtu svoje staré výklady. Nejlepší na tom je to, že všichni máme pravdu (samozřejmě nemusíme ji mít vždy). Zde totiž hraje roli astrologická intuice a proto nikdy nemůže horoskop udělat stroj (potvrdí vám to každý astrolog se kterým se setkáte a mnoho knih. 

Hodně štěstí a vytrvalosti při výkladech!