LITERATURA

Kabalistické literatury je dnes přehršel a myslím, že většina je vcelku dobrá. Ovšem nějak se začali hromadit tituly, které neustále dokola popisují jedno a to samé. Existuje bezpočet knih, které se zabývají popisem Stromu, který není nijak špatný, ale nepřináší nic nového, co by mohlo současné kabalistické „pátrání“ povznést.
Do tohoto výběru jsem zařadil předně knihy, které obsahují něco důležitého. Žádná z nich se ale nedá použít jako úplně první úvod do kabaly. Přemýšlel jsem, jestli bych sem neměl nějakou přidat, ale pak jsem si řekl, že to není třeba. Na těchto stránkách totiž naleznete dostatek informací, které vám mohou sloužit i jako úvod do kabaly.

Zóhar: Svatá kniha kabaly
Vydalo: DOBRA 2003
Cena: 224 Kč

Zóhar je jednou ze základních knih tradiční hebrejské kabaly. Je neocenitelnou pomůckou, i když je trochu obtížnější na čtení, tak v něm naleznete dostatek informací o kabalistické theologii a filosofii a o kabale samotné.
Nevýhodou tohoto vydání je, že je pořízené z německého překladu. A navíc není zcela kompletní, což už je o něco horší. Naštěstí toho nechybí mnoho, ale přesto je škoda, že není tato kniha kompletní.
L. Moučka: Sefer Jecira
Vydalo:
Půdorys 1997
Cena: 106 Kč

Tato kniha je asi vůbec nejdůležitější knihou kabaly (spolu s Bahirem a Zóharem). Pojednává o hebrejské alefbetě a o vztazích mezi písmeny. Tento překlad je dílem L. Moučky, který zde provedl několik úprav, na které ale důrazně upozorňuje. Navíc je součástí knihy i traktát 32 cest moudrosti a to ve dvou různých překladech (T. Novotný. O. Griese).

Úryvky z jiného překladu této knihy naleznete ve článku Písmo

F. Kabelák: Kabalistické zasvěcení
Vydalo: Horus 1995
Cena: 299 Kč

Tato kniha je určena hlavně pokročilejším, protože Kabelák se s nějakým úvodem pro začátečníky nezdržuje. Najdete zde mnoho zajímavých věcí ohledně jakéhokoli směru kabaly. Je vidět, že toto byl Kabelákův „hlavní obor“.
Pozor! Našel jsem v této knize něco chyb. Možná vznikly tiskem nebo je Kabelák udělal schválně. Pokud budete číst pozorně, tak na ně přijdete, ale jinak by vás mohli zmást. Čtěte tedy značně kriticky.
F. Bardon: Klíč k opravdové kabale
Vydalo:
Chvojkovo nakladatelství 1999
Cena: 179 Kč

Toto je jediná kniha, které důsledně pojednává pouze o praktické kabale. Pro začátečníky je vhodná pouze coby teoretická pomůcka, která objasňuje univerzální kabalu. Tradiční hebrejskou kabalou se zde Bardon prakticky vůbec nezabývá. Pro praxi je toto kniha vhodná pouze těm, co už prošli Bránu k opravdovému zasvěcení.
Opět zde Bardon používá svůj systém, že čím vyšší stupeň popisuje tím méně vysvětluje. Kniha je totiž určena hlavně praktikům a některé věci může člověk pochopit pouze při praxi.
L. Kushner: Kniha písmen (Sefer Otijot)
Vydalo:
Půdorys 2003
Cena: 250 Kč

Zde naleznete popis jednotlivých písmen hebrejské alefbety. Sefer Jiecira popisuje vztahy mezi písmeny zatímco tato kniha popisuje přímo písmena. Text je jakoby souborem úvah nad tím oním písmenem, což je doplněno poznámkami ohledně vzhledu písmen, jejich výskytu v Thóře apod.
A. Kaplan: Meditace a kabala
Vydalo:
Volvox Globator 1998.
Cena: 428 Kč

Jedna z mála knih, která pojednává o kabalistické meditaci. Tato meditace je formou mystického cvičení, které je na pomezí praktické kabaly. Je zde důkladný rozbor jednotlivých škol, které se těmito technikami zabývaly a, co je hlavní, je zde mnoho překladů původních textů.
Tato kniha se striktně drží původní hebrejské tradice a je velice obsažná. Ovšem čtěte pozorně, protože občas se vyskytne nějaká nesrovnalost (např. str. 190, ř. 12 vs. Str. 175, ř. 13).
J. Newman, G. Sivan: Judaismus od A do Z
Vydalo:
Sefer 2004
Cena: 240 Kč

Pokud se chcete zabývat alespoň trošku seriózně hebrejskou kabalou, tak k tomu potřebujete znát věci, které se týkají náboženství a zvyků. Toto je vlastně takový naučný slovník o těchto věcech. Všechny hesla jsou doplněna transkripcí do hebrejštiny a všechna hesla jsou vysvětlena důkladně.