ÚVOD

Pod pojmem kabala se obecně rozumí: „esoterní židovská mystika“, někdy též určitý druh numerologie. Oba dva tyto popisy jsou správné, ale oba jsou nedostatečné. Kabala (když nebudeme hledět na hebrejský původ slova) zahrnuje především veškerou mystiku písmen ve všemožných kulturách na celé planetě. Například i severské runy jsou určitá forma kabaly nebo i některé mantry jsou také kabalistické atd. Kabala tedy není vázána na jednu kulturu, ale téměř všude, kde se v magii klade důraz na písmena a jejich zvuk, tam se jedná o kabalu. Většinou různé formy kabaly mají (zcela logicky) mezi sebou velkou shodu. Jenom některé kultury využívají víc písmen a některé méně. O tvar písmen jako takový přímo nejde, protože všechna písmena můžou být magická. Ale je myslím jasné, že pokud používáte písmo, které není příliš časté (např. runy, nebo hebrejština), tak je jeho síla větší. Alespoň se vždy říká, že čím méně se ono písmo využívá a čím je starší, tím větší má sílu, protože se do něj za ta staletí existence síla nashromáždila a nyní není vybíjena jen tak „nazdařbůh“.
V této sekci se chci ovšem zaměřit na hebrejskou kabalu, protože ze všech ostatních forem je asi nejpropracovanější a obsahuje i vlastní kosmologii, které je až podivuhodně shodná s obecným hermetickým názorem. Další důvod, proč se na ní zaměřit, je ten, že se s ní také nejčastěji setkáte, takže je dobré o ní něco vědět. Pokusím se odstranit různé návaly pověr a mýtů, které se na kabalu nahromadily (například až stovky jmen různých andělů, neskutečný počet talismanů pro každou příležitost apod.) a snad vám nabídnu pouze čistou podstatu tohoto učení bez nějaké podpory ze strany svatých knih (hlavně Thóra, Talmud). Protože židé považují tvrzení v těchto knihách za nezpochybnitelně pravdivá a já nemám rád dogmatismus ( výjimku jsem udělal článkem o exegezi ).