SYMBOLY TAROTU

V tomto článku bych chtěl aspoň trochu rozebrat symboliku čtyř „barev“ Tarotu – hole, meče, mince a poháry. K těmto čtyřem značkám se různě přiřazují živly. Je mnoho způsobů, kterými různí autoři přiřazují živly k těmto značkám, ale v praxi je to úplně jedno. Já bych zde chtěl přesto ukázat jedno přiřazení, které si myslím, že je správné:

Meče – oheň
Hole – vzduch
Poháry – voda
Mince – země


Pokud bych toto chtěl zdůvodnit klasickým způsobem, tak bych asi napsal: Meče symbolizují oheň, protože meč je zbraň a bojovat s někým může člověk pouze pod vlivem ohnivých vlastností. Hole jsou vzduch, protože hůl jakoby se opírala o zemi a podpírala samotná nebesa. Je tedy tím co vyvažuje (mimo to také připomíná jazýček vah) protikladné tendence – vzduchem. Proč jsou poháry voda je myslím jasné. Mince je velice přízemní věc (až materialistická) a proto symbolizuje zemi. Toto vysvětlení není ovšem dostačující. Podobných popisů se člověk může dočíst několik a každý bude obhajovat jiné přiřazení živlů. Já bych se spíše pokusil o symbolickou analýzu těchto symbolů. Nejdříve si je ukážeme nakreslené velice zjednodušeně:


Pokud jsou symboly vyvedeny takto, tak žádný z nich neztrácí svoje charakteristické znaky a přitom je jasná souvislost mezi dvojicemi. Je vidět, že meč je složen ze dvou částí, které když se otočí, tak vytvoří hůl a to samé platí o mincích. U těchto částí můžeme rozlišit polaritu tímto způsobem:

Mínusu jakožto pasivitě dobře odpovídá půlkruh a naproti tomu plusu dobře odpovídá „T“ (logicky by znakem plusu, jako opaku půlkruhu, měla být čára, ale protože by se pak nedali rozlišit meče a hole, tak se pravděpodobně přidala ještě kolmá přímka navíc). Z tohoto nám vyšlo, že Meče jsou + +, Hole jsou + +, Poháry jsou - -, Mince jsou - -. Tím jsme rozlišili polaritu živlů, takže pomocí jejich symbolů poznáme jestli se jedná o pasivní nebo o aktivní živly. To ale nestačí. Ti kdo tvořili tyto symboly je právě proto kombinovali po dvojících, aby mohli vzniknou čtyři značky. Díky tomu můžeme rozlišit ještě jakousi druhotnou polaritu, která nám už jasně určí o jaký živel se jedná:

Na tomto obrázku je znázorněna druhotná polarita podle toho, na jakou stranu se napojí druhá část symbolu. Když vezmeme v úvahu toto, tak jsou tedy Meče + (+), Hole + (-), Poháry - (-), Mince - (+). Z toho je jasně patrné, že Meče jsou protikladem Pohárů a Hole jsou protikladem Mincí. Jelikož Meče jsou dvě plus, tak je jasné, že se jedná o Oheň a Poháry jsou tím pádem Voda. Zbylé dva symboly musí být Země a Vzduch. Hole jsou primárně plus a až na druhém místě mají mínus, takže budou vzduch. Na Mince zbyla Země. 

Tímto jsme analytickou metodou postihli význam symbolů Tarotu. Nejslabší místo této teorie je způsob zjednodušeného překreslení oněch značek, protože nikdo nemůže z jistotou vědět jak vypadaly původně. Ale na rozdíl od všech ostatních teorií se neopírá pouze o dohady typu jestli je hůl hlavně hořlavá nebo jestli je spojujícím prvkem, jestli má meč víc společného se Vzduchem nebo s Ohněm atd., které zatím nikam nevedou a pouze se hromadí.