ALCHYMIE

úvod [autor: Lusor]

pokus [autor: Lusor]

Zde bych chtěl popsat jednu velice jednoduchou spagyrickou operaci, kde jsou ovšem všechny základní principy alchymie ukázány v praxi. Tento pokus se dá provádět i v různých složitějších variantách. Pomocí něj vyrobíte z libovolné byliny velice účinný extrakt. Jeho účinky samozřejmě záleží na vámi použité rostlině, ale je obecně o dost silnější, než čaj vyrobený z téže rostliny. Já zde popíši podrobně jen tu nejjednodušší. Pro názornou ilustraci jsem popis doplnil vlastními fotografiemi.

smaragdová deska [autor: Lusor]

Smaragdová deska je považována za zcela základní text veškerého hermetismu (tedy nejen alchymie). Cituje jí téměř každá druhá kniha na toto téma a existuje množství komentářů. Její text je poměrně strohý a informačně hutný a celkově je dosti krátká, takže se opravdu hodí jako jakýsi "manifest hermetismu". Občas se její informační hodnota neprávem snižuje s tím, že to je spíše "tradiční text", který má svojí hodnotu pouze v tom, že byl téměř posvátný pro dřívější hledače. Toto mi ale přijde nepravdivé, protože text Smaragdové desky obsahuje hluboké informace a byl by podstatný, i kdyby ho někdo napsal včera. I když je samozřejmé, že jeho "starobylost" zvyšuje jeho autoritu.

+ překlady: latinský, Lasenicův, Fulcanelliho, Newtonův

+ komentáře: Lasenicův, Kabelákův, Chevalierův

literatura [autor: Lusor]

Sehnat kvalitní knihu o alchymii není dnes již tak jednoduché, jako třeba v 16. nebo 17. století. V té době totiž zabíraly velkou část celého knižního trhu. Dnes je to jen miniaturní zlomek, ale přesto se dají najít lepší a horší tituly. Co se týče traktátů, tak ty které se nám zachovaly jsou většinou časem prověřené, tedy s hodnotnějšími informacemi.