KABALA

úvod [autor: Lusor]

sefirot [autor: Lusor]

Obrázek, který je pod tímto textem, je asi nejdůležitějším schématem, které v hebrejské kabale naleznete. Je to takzvaný Sefirotický strom, neboli Ilán (někdy též Strom života). Ze špatného pochopení tohoto stromu také vzniklo přesvědčení, že kabala je polytheistická, protože prý zobrazuje deset různých božstev apod. Není to pravda. Tento stromu ukazuje deset tzv. Božích vlastností, neboli schéma jak se Bůh projevil a jak se odráží v celém Universu a zároveň v každé věci..

tvar  stromu [autor: Lusor]

V článku Sefirot jsem ilustračně umístil jedeno z možných znázornění kabalistického Stromu života (Ilánu), které ale není jediné možné. Je důležité si uvědomit, že Sefirot jsou natolik abstraktní pojmy, že jejich vyjádření jakýmkoli schématem je značné zjednodušení. Ale to zase neznamená, že by se na schémata mělo zapomenout, Mohou totiž pěkně ukazovat souvztažnost čísel (hebr. Sefirot, twryps) a písmen, což jsou dva základní kameny Kabaly (hlavně je důležité tyto dvě věci nemíchat dohromady)..

písmo [autor: Lusor]

Hebrejská alefbeta hraje v kabale a i v magii velikou roli. Jindřich Cornelius Agrippa ve své Okultní filosofii píše: "Ze všech písem jest však písmo hebrejské nejposvátnější, a to i tvarem písma, samohláskovými body a přízvuky, takže představuje hmotu, tvar i ducha." Každé písmeno totiž reprezentuje zároveň i určité číslo (hebrejština nemá zvláštní znaky pro čísla) a každé má ještě svůj vlastní skrytý význam..

genesis [autor: Lusor]

Většinou se čísla a písmena přiřazují jednotlivým cestám podle toho jak jdou za sebou: Tedy Keter-1, Chochma-2..., Malkut-10, Alef-11, Bet-12...Jenže to není původní a tedy ani správné. R. Clark ve své knize The 32 Paths Of Wisodm (část, která o tom pojednává je v českém překladu na stažení v sekci download) upozorňuje na to, že původní kabalisté (kabalisté doby vzniku knihy Třicet dva cest moudrosti, tedy cca. 13.stol.) čerpali čistě z Thóry a Sefer Jecira, proto přiřazení, které je dnes běžné je chybné.

význam slov [autor: Lusor]

Možná si pozorní z vás všimli, že v článku Písmo uvádím v první tabulce, kde je přepis hebrejštiny a numerická hodnota jednotlivých písmen, také významy oněch písmen. V onom článku se tím ale už nijak víc nezabývám, ale celý tento článek je pouze o tom..

exegeze [autor: Lusor]

Exegeze neboli výklad písma je jedna z velice důležitých "forem" kabaly. K tomuto účelu existuje několik metod "úpravy" jednotlivých hebrejských slov na slovo jiná. V exoterních kruzích jsou polemiky ohledně těchto metod velice oblíbené, ale je to proto, že tito lidé nikdy neměli v ruce Thóru. Thóra totiž není jenom nějak obyčejný text..

čísla [autor: Lusor]

Kabala se zabývá převážně zvuky a tóny, tedy písmeny, ale do jejího oboru spadají též čísla. Ta se samozřejmě nedají nějak magicky vyslovit, takže jsou součástí teoretické kabaly (když řeknete „deset“, tak nevyslovíte to číslo, ale slovo co ho označuje). S čísly pracuje i současná matematika, jenže ta je neuvádí do vztahu s něčím konkrétním, pro ní jsou to pouze abstraktní jsoucna. Kdežto jak známo čísla v hebrejské kabale odpovídají Sefirám a z nich se skládá celý Strom života. Jsou sice i tak velmi abstraktní, ale nejsou zcela odtržené od světa. Nad tím se už dá nějak přemýšlet..

literatura [autor: Lusor]

Kabalistické literatury je dnes přehršel a myslím, že většina je vcelku dobrá. Ovšem nějak se začali hromadit tituly, které neustále dokola popisují jedno a to samé. Existuje bezpočet knih, které se zabývají popisem Stromu, který není nijak špatný, ale nepřináší nic nového, co by mohlo současné kabalistické „pátrání“ povznést..