MAGIE

theorie

úvod [autor: Lusor]

živly [autor: Lusor]

Zde vám předkládáme popis čtyř živlů, které jsou tím nejdůležitějším v magii a jí příbuzných oborech. Je nutné si uvědomit, že celý svět funguje a existuje pomocí živlů, takže ten kdo porozumí živlům pochopí i zákonitosti světa..

mikrokosmos [autor: Lusor]

Nyní bych rád pohovořil o tzv. okultní anatomii člověka, která je do značné míry stěžejní v hermetických vědách. Díky pochopení pochodů, které se odehrávají v člověku jich můžeme využít k léčení, různému ovlivňování apod., a navíc se tím člověk učí porozumět celému řádu světa. Člověk byl stvořen podle obrazu světa, je tedy jakýmsi jeho odrazem. Hermes Trismegistos to vyjádřil větou "To, co je nahoře, je jako to, co je dole". Proto bývá člověk označován mikrokosmem makrokosmu (světa). Z toho vyplývá, že stejné uspořádání a zákonitosti, které se vyskytují v člověku, nalezneme i v celém světě jako celku, a navíc i samotná hranice mezi člověkem a okolním světem je tak trochu zrušena, protože to, co se děje ve vás, se odrazí i ve světě (více jsem se o tomto pokusil rozepsat v článku Astrální světy)..

makrokosmos [autor: Lusor]

V článku mikrokosmos jsem se pokusil nastínit okultní anatomii člověka, tedy mikrokosmu. Nyní bych chtěl stejným způsobem popsat svět jakožto celek, tedy makrokosmos. Jak jsem už několikrát naznačil, mezi člověkem a světem platí zákon analogie. Tento zákon vyjadřuje již zmiňovaná věta ze Smaragdové desky Herma Trismegista: "To co je nahoře, je jako to, co je dole."

magické čtverce [autor: Lusor]

S magickými čtverci se setkáte téměř v každé okultní publikaci. Pokud je mi známo, tak poprvé je na veřejnosti uvedl J. K. Agrippa ve své Okultní filosofii, proto se jim také občas říká Agrippovy čtverce (jejich původ se však často klade do starověké Persie). Podle některých mají velkou magickou moc..

sigilie [autor: Lusor]

V tomto článku bych chtěl ukázat několik metod, které se využívají k získání znaku bytosti od které známe pouze jméno. Všechny tyto metody jsou postavené na kabalistickém základě, ale jsou využívány hlavně v praktické magii, takže si zaslouží zařazení do této sekce. 

pověry [autor: Lusor]

V tomto článku se nechci zabývat pověrami, které o magii kolují v laické veřejnosti, ale spíše pověrami, které jsou rozšířeny ve společenství lidí, kteří se magií zabývají. Název "pověry" není úplně přesný. Možná by bylo lepší je označit za omyly, avšak na tom snad tak moc nesejde. 

osobnosti [autor: Lusor]

Zde uvádím (možná místy až trochu moc) stručné životopisy nejvýznamnějších mágů. Tento článek má za úkol pomoci trochu začátečníkům, aby se na hermetické scéně zorientovali. Je ale nutné vědět, že drtivá většina nejlepších mágů je absolutně neznámá, protože prostě nepíší knihy a nijak se veřejně neprojevují. Snažil jsem se u jednotlivých děl napsat, které vydavatelství ho vydalo v nedávné době, ale bohužel se mi to nepovedlo zjistit u všech. Mnoho děl těchto autorů naleznete na Grimoaru..

literatura [autor: Lusor]

Jelikož trh s okultní literaturou je přebohatý a leckdo se v něm snadno ztratí, tak bychom si vám dovolili doporučit několik titulů, které jsou velice dobré a jejich koupě nebude vyhozením peněz...

  

praxe

úvod [autor: Lusor]

rady [autor: Lusor]

V tomto článku bych rád popsal několik „typů a triků“, které vám můžou být užitečné při vašich okultních cvičeních, ať už se věnujete Bráně k opravdovému zasvěcení nebo jinému systému. Vycházím zde především z mojí vlastní praxe. Pořadí jednotlivých rad je takové, že začínám u těch pro úplné začátečníky a pak pokračuji přes nějaké ty typy, které můžou pomoct (časem by měly přibývat)..

obrana [autor: Lusor]

Tady naleznete několik jednoduchých metod na obranu proti magickému útoku. Jsou to techniky velice jednoduché a proto jsou určeny hlavně pro začátečníky nebo pro úplné "nemágy". Bohužel proti opravdu silnému útoku nestačí, protože než si uvědomíte, že na vás někdo útočí, tak jste mrtví. Ale ani nejhloupější a nejmocnější černý mág nezabíjí zbytečně, proto byste ho museli napřed pořádně naštvat. Tyto jsou velice účinné proti nejtypičtějším útokům jako je vampyrismus nebo nějaký proklínací rituál (samozřejmě provedený ne zrovna expertem)..

kyvadlo [autor: Lusor]

Práce se siderickým kyvadlem či kyvadélkem patří v dnešní době spíše k psychotronikům a léčitelům, ale vždy to také patřilo k mágům a alchymistům, takže není chybou, že ho zde uvádím. Například F. Bardon doporučuje použití siderického kyvadla na zjištění síly talismanů (neplést s použitím kyvadla pro kontakt se zemřelými – to je úplně jiná technika) a někteří alchymisté ho používali na zjištění kvalit různých látek. Naučit se s ním rozhodně není na škodu a navíc to není nijak složité..

mantry [autor: Lusor]

Mantry asi všichni znáte,ovšem ne každý je zná i z praktického hlediska. Já osobně jsem je poměrně dlouho přehlížel s tím, že je to čistě východní projev zbožnosti, který mně osobně je na nic. Ovšem jakmile jsem se dostal blíže k různým východním náboženstvím, tak mi došlo, jak úžasná to je věc, a navíc jsou jednoduché a můžete je "drmolit" prakticky pořád (bez ohledu na to jestli je člověk buddhista, hinduista atp.)..

Golden Dawn [autoři: Ch. & T. Cicerovi]

Zde jsou uvedeny rituály Golden Dawn pro stupně Neofyt až Adeptus Minor. Chtěl bych jen upozornit, že jsem vynechal všechny poznámky týkající se uspořádání chrámu (to se týká invokací a Otevírání strážních věží). Z rituálů jednotlivých stupňů jsem vypustil Putování po 32. Stezkách Moudrosti. Koho by zajímali věci, které jsem zde neuvedl nalezne je v knihách Zasvěcení do praktické magie I - VI od Chica a Tabathy Cicerových, který vydalo nakladatelství Ivo Železný v letech 2002-2003.

LBRP [autor: Lusor]

Menší zažehnávací pentagramový rituál (Lesser banishing ritual of the pentagram, LBRP) je asi celosvětově nejrozšířenější rituál vůbec. Byl vyvinut řádem Golden Dawn někdy na začátku 20. století (možná na konci 19. stol.). Dnes se odtud rozšířil do všech možných magických směrů a v ceremoniální magii je tím nejzákladnějším, co se má neofyt naučit (B. Rowe nazval svoji práci o LBRP "The Essential Skills of Magick")..

grimoár

Zde naleznete několik středověkých kouzel. Jejich praktikování vám mohu vřele nedoporučit, protože jsou většinou nefunkční a hlavně jsou trochu „zvláštní“. Umístil jsem je sem hlavně pro zajímavost. Většina z nich pochází z knih Černý Drak (autor neznámý, nakladatelství Trigon) a Základy praktické magie (Papus, nakladatelství Volvox Globator, 2001).