RŮZNÉ

případ Frabato [autor: Lusor]

Asi všichni už slyšeli a románu s názvem Frabato, který je prý autobiografickým zpracováním úseku života Františka Bardona. Možná, že ho většina z vás i četla. Asi všichni se shodneme na tom, že se nejedná o nějakou hodnotnou literaturu, a z literárně vědeckého hlediska je to spíše kýč. Ovšem o tom zde nechci psát. Zrazila mne totiž skutečnost, že mnoho lidí, kteří píší o Františku Bardonovi se ani neobtěžuje přečíst si doslov a pokládají tento román za dílo Bardona samotného.

symboly tarotu [autor: Lusor]

V tomto článku bych chtěl aspoň trochu rozebrat symboliku čtyř „barev“ Tarotu – hole, meče, mince a poháry. K těmto čtyřem značkám se různě přiřazují živly. Je mnoho způsobů, kterými různí autoři přiřazují živly k těmto značkám, ale v praxi je to úplně jedno. Já bych zde chtěl přesto ukázat jedno přiřazení, které si myslím, že je správné..

blahoslavení [autor: Lusor]

V tomto článku bych rád upozornil na některé nešvary spojené s výkladem tzv. posvátných textů (já osobně bych k tomu připočetl i dílo Fridricha Nietzscheho, které se často zkresluje). Zde to bych to rád ukázal na příkladu z Starého zákona a hlavně Nového Zákona, protože ty jsou nám všem asi jakž takž známé a máme o nich nějakou představu, takže všichni uvidí, jak může vypadat zkreslení. 

zasvěcovací legendy [autor: Lusor]

Možná víte o tom, že určitý druh mytologických příběhů je pro hermetiku svrchovaně důležitý. Obsahuje totiž alegorické popisy různých universálních zákonů nebo alchymistických postupů. J. Kefer a mnozí další pro ně používají název „Zasvěcovací legendy“. Mezi ty nejznámější patří asi legenda o Argonautech hledajících Zlaté rouno, které je často porovnávána s popisy alchymistických operací. Podobně je to i s Herkulovými pracemi a třeba i s první kapitolou Genese (té bych se chtěl věnovat ve zvláštním článku). Já bych zde ale chtěl uvést daleko konkrétnější ukázku toho, že určité legendy skutečně měli svůj skrytý smysl. A nebudu zde vymýšlet nějaké upravené verze legend (což občas dělá například J. Kefer), ale myslím, že to ukážu s jasností hodnou vědeckého argumentu. Aby to náhodou nevypadalo, že jsem na to přišel sám, tak tento článek je pouze (není to stručný přepis) parafráze článku Pověsti řecké mytologie (in: Gebelein: Alchymie. Volvox Globator 1998.).

mýtus a NZ [autor: Lusor]

Celý Nový zákon (Starý jakbysmet, ale tím se nyní nezabýváme) je protkán několika mýtickými prvky, které některé autory vedly až k názoru, že celý Ježíš je jenom mýtus. Mně se to zdá trochu přehnané, protože nějaký základ tu bude (nehledě na to, že Ježíše považuje za skutečného i Tacitus a Talmud). Nebylo by tedy na škodu podívat se jaké mýtické prvky se na Ježíše nalepily a poté se dostaly i do evangelii.